Jump to Navigation

Поема «Мойсей» - вершина творчості І. Франка

До 160-річчя від дня народження І. Франка

Підготувала Л. Найда зав. відділу НТБ НУ «Львівська політехніка»

Титан праці

«Скрізь і завсіди у мене була одна провідна думка –

                                                      служити інтересам мойого рідного народу та загальнолюдським поступовим, гуманним ідеям.

Тим двом провідним зорям я, здається, не спроневірився досі

ніколи і не споневірюся, доки мого життя» [6].

Іван Якович Франко - знакова постать вітчизняної та світової історії й культури. Поет, прозаїк, драматург, вчений, етнограф, фольклорист, історик, філософ, соціолог, економіст, журналіст, перекладач, громадсько-політичний діяч. Він володів 14-ма мовами, його творча спадщина вражає.

Франко народився 27 серпня 1856-го року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту у Східній Галичині, поблизу Борислава в родині заможного селянина- коваля Якова Франка.

Навчався в Дрогобицькій гімназії, Львівському (філософський факультет), Чернівецькому та Віденському університетах. Брав участь у роботі студентського Академічного гуртка "Друг". За громадсько-політичну діяльність, яку було кваліфіковано як соціалістичну пропаганду, Франко чотири рази був ув'язнений австрійською владою (у 1877, 1880, 1889 і 1892). 

У 1870-1880-х Франко провадив активну журналістську та публіцистичну діяльність. Разом із М. Павликом видавав журнал «Громадський друг» та альманахи «Дзвін» і «Молот» (1878), спільно з І. Болеєм - журнал «Світ» (1881-1882), із гуртком львівського студентства молодіжний журнал «Товариш» (1888). Співпрацював також у виданнях українських народовців: газеті «Діло» (1883- 1886), журналах «Зоря» (у 1883-1886) та «Правда» (1888); багатьох польських та австрійських часописах. Протягом 1894-1897 рр. редагував літературно-науковий журнал «Життє і слово».

За підтримки М. Грушевського став дійсним (1899; 1904 - почесним) членом наукового товариства ім. Т. Шевченка, відтак відійшов од активної політичної діяльності і присвятив себе літературній і науковій праці. Очолював філологічну секцію (1898-1901; 1903-1912) та етнографічну комісію НТШ (1898-1900; 1908-1913); був співредактором журналу «Літературно-науковий вісник» (1898-1907; спільно з М. Грушевським та В. Гнатюком). 

Упродовж своєї більш ніж 40-літньої творчої активності Франко плідно працював як оригінальний письменник , поет, прозаїк, драматург і перекладач, літературний критик, і публіцист, багатогранний учений , мистецтвознавець, етнолог і фольклорист. Його творчий доробок, писаний українською, німецькою, польською, російською, болгарською мовами, за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами з'явилося понад 220 видань у т. ч. більш ніж 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних жанрів. Лише частина спадщини великого українського письменника опублікована в 50 томах, що є лише половиною творчого доробку І. Я. Франка. Але й при цьому вражають незвичайні здобутки: 7 томів оригінальної поезії, 6 - перекладної, 9 томів оригінальної прози, 2 томи драматичних творів.

 

 

1. Барвінський Б. Мої спомини про д-ра Івана Франка (1890-1915) / Б. Барвінський // Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюка. – Вид. 2-ге, доп., перероб. – Львів : Каменяр, 2011. – С. 564-574.

 

 

 

 

2. Від редакційної колегії // І. Я. Франко. Зібрання творів : у 50 т. Т. 1 : Поезія / [редкол. І. І. Бас [та ін.] ; упоряд. та комент. М. С. Грицюти, Н. Л. Калениченко ; худож. О. Г. Ком’яхов] ; АН УРСР, Ін-т  літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1976.– С. 5-15.

 

 

 

 

 

3. Гундорова Т. Символічна автобіографія / Т. Гундорова // Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду. – Київ : Либідь, 2006.  – С. 10-23.

 

 

 

 

 

4. Дей О. І. Іван Франко : життя і діяльність / О. І. Дей ; [худож. Г. М. Фінько].  – Київ : Дніпро, 1981. – 355 с. : іл., портр.

 

 

 

 

5. Пастух Р. Вогонь в одежі слова / Р. Пастух // Франкова доля. – Дрогобич : Коло, 2006. – С. 40-87. : іл., портр., фот.

 

 

 

 

6. Франко І. Я. Переднє слово із збірки «Із літ моєї молодості» / І. Я.Франко // Зібрання творів :у 50 т. Т. 3 : Поезія / [упоряд., комент. А. А. Каспрука, Й. Я. Куп’янського ; худож. О. Г. Ком’яхов]. – Київ : Наук. думка, 1976. – С. 282. : портр.

 

«Мойсей» - духовний заповіт українському народові

(Підбірка видань поеми із фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника)

 

“Прийми же сей спів, хоч тугою повитий,

Та повний віри; хоч гіркий, та вільний,

  Твоїй будущині задаток, слізьми злитий

           Твойому генію мій скромний дар весільний.”

                        («Мойсей», 1905)

 

 

 

1. Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. – Львів : [б. в.], 1905 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). -102 с.

 

 

 

 

 

2. Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. – 2-ге вид. з передм.– Львів : Укр.–руська Видавн. Спілка, 1913 (Із «Загальної Друкарні»). – 63 с. - (Літературно-Наукова бібліотека ; Ч. 153).

 

 

 

 

 

3.Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. – 3-тє вид. – Київ : Видавниче т-во «Криниця», 1916 (Друк. А. Гросмана). - 56 с.

 

 

 

 

 

4. Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. – 3-є вид. – Львів ; Київ : Нові шляхи, 1922. - (Франко син і спілка). - 64 с. : портр. – (Новітня бібліотека ; Ч. 41).

 

 

 

 

 

5.Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. – 4-те вид. з передм. – Коломия : Чорногора, 1930 (Друк. М. Бойчука). – 63 с.

 

 

 

 

 

 

 

6. Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко ; передм. О. Фінкеля. – Харків ; Дніпропетровське : Держвидав України, 1930. – 100 с. - (Масова художня  бібліотечка).

 

 

 

 

7. Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко ; відбитка впровід. ст. і післяслова Ю. Шевельова ; Укр. Вільна Акад. у США. – Нью-Йорк : [б. в.], 1968. –31 с.

 

 

 

 

8. Франко І. Мойсей = Moses : поема / Іван Франко ; пер. на нім. І.Гузар. – Торонто : [б. в.], 2002. – 55 с. - Текст парал. укр., нім.

 

 

 

Історія написання твору

«Зовнішнім імпульсом, так би мовити, художньою зачіпкою до написання  твору, було відвідування Франком Італії 1904 р., а точніше враження від статуї Мойсея Мікеланджело, про що свідчать спогади доньки поета Ганни Франко- Ключко. Найбільше враження на поета справила статуя з гробниці папи Юлія ІІ у церкві Сан П’єтро ін Вінілі в Римі. «Тато з поїздки, - пише Г. Франко-Ключко, - привіз альбом з малюнками визначних малярів і інші пам’ятки, а також образ з статуї Мойсея. Цей образ зараз же повісив у себе в спальні над ліжком» [1].

Що велична статуя Мойсея Мікеланджело була імпульсом до написання поеми І. Франка «Мойсей» свідчить і сучасник Франка Михайло Мочульський у своїх спогадах «З останніх десятиліть життя Івана Франка»: «Після подорожі Іван Труш, який видавав тоді «Артистичний вісник», просив поета, щоб він написав для його журналу щось про свою подорож. Поет у відповідь на його просьбу сказав, що напише про «Мойсея» Мікеланджело, який був дуже захопив його. Але поет не написав обіцяної статті, зате написав нам свою величну поему «Мойсей»» [2].

«Приступаючи до написання поеми «Мойсей», І. Франко володів величезним матеріалом. Крім біблійних текстів, де йшлося про Мойсея, письменник знав досконало коментарі до них відомого французького критика «Біблії» Рейса, працю Гердера «Про дух давньоєвропейської поезії» та «Мойсей і поезія», начерки про Мойсея Шіллера, Гете тощо» [1].

Цікавою є історія написання знаменитого прологу до поеми «Мойсей», до чого своєрідно спричинився директор друкарні НТШ Кароль Беднарський. М. Мочульський згадує «Я був із І. Франком у друкарні, коли «зажурений управитель друкарні» К. Беднарський показав авторові, що на початку надрукованої вже поеми залишається кілька незадрукованих сторінок, і радив написати переднє слово. Поет подивився на білі сторінки і сказав спокійно: «Добре, добре, я щось напишу і принесу». І приніс на другий день відомий пролог» [2].

Сам же Франко у передмові до поеми писав: «Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом. Ся тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні» [3].

1. Каспрук А. А. Філософські поеми Івана Франка / Каспрук А. А. // Українська поема кінця XIX початку XX ст. : ідеї, теми, проблеми жанру / А. А. Каспрук ; [худож. В. М. Тепляков] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1973. – С. 220-222.

2. Мочульський М. З останніх десятиліть життя Івана Франка (1896-1916) // Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюка. – Вид. 2-ге, доп., перероб. – Львів : Каменяр, 2011. – С. 523.

3. Франко І. Я. Пролог до поеми «Мойсей» / І. Я.Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 5 :Поезія / [упоряд. та комент. М. Л. Гончарука, Ф. П. Погребенника ; худож. З. Павлюх] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1976. – С. 201.

 

Поема "Мойсей" − вершина творчості Івана Франка

(літературний аналіз твору)

Філософська поема «Мойсей» (1905) − видатне явище української літератури. Автор у посвяті назвав поему «великим даром» українському народові», в якій крізь призму суспільно-політичної алегорії порушено головну проблему часу: визволення українського народу з неволі, здобуття незалежності. За словами Дмитра Павличка, «геніальність Франка виявляється насамперед у тому, що він змальовує дорогу древніх євреїв до Ханаану як до їхньої омріяної, Богом обіцяної національної держави і свободи. Це ж очевидна аналогія з українською нацією та її шляхом — шляхом не сорока років, а цілих століть, — до своєї свободи і державності».

Науковий інтерес до постаті українського Мойсея та його творчості розпочався ще за життя письменника і не згасає до сьогодні.

Справжнє піднесення переживає франкознавча наука наприкінці XX - на початку XXI ст. Безперечно, провідна роль у її розвитку належить літературознавцям Львова, зокрема вченим Львівського національного університету імені Івана Франка. Висвітлення творчої спадщини Івана Франка вирізняється тут фаховістю, свіжістю поглядів, незаангажованістю оцінок.

 

 

1. Ярема Я. Мойсей. Поема Івана Франка : критична студія  / Я. Ярема.  – В Тернополи: [б. в.], 1912 (З друк. подільської Й. Степка). – 59 с.

 

 

 

 

 

2. Якимовецький М. Мойсей. Поема Івана Франка / М. Якимовецький. – Тернопіль : [б. в., 19..?]. – 38 с.

 

 

 

3. Сказинський Р. Коментар до поеми «Мойсей» Івана Франка : (значіння й композиція зміст і характеристика осіб) / Р. Сказинський. – Львів : [б. в.], 1923 (Накладом книгарні А. Бардаха). 32 с.– (Бібліотека літературних коментарів ; вип. 1)

 

 

 

 

4. Гордієвський М. «Мойсей» - поема Івана Франка : (спроба характеристики) / М. Гордієвський. – Одеса : [б. в.], 1926. – 15 с.

 

 

 

 

 

5. Чехович К. Постать «Івана Вишенського» і «Мойсея» в творчості Івана Франка / К. Чехович. – Львів : [б. в.], 1939. – 40 с. - (З журналу словянської фільології «Слово» ; р. ІІ ; кн. 4).

 

 

 

 

6. Білецький Л. До історії тексту поеми Ів. Франка «Мойсей». – Прага : [б. в., 19..?]. – С. 346-360. – відбитка.

 

 

 

 

7. Гаєвський С. Франків «Мойсей» : (розвідка і текст поеми) / С. Гаєвський ; Укр. Вільна Акад. Наук. – 2-ге авториз. вид.– [Мюнхен] : На чужині, 1948. -57 с.

 

 

 

 

8. Скоць А. І. До генези поеми І. Я. Франка «Мойсей» / А. І. Скоць // Іван Франко : статті і матеріали. Зб.12 / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Львів. держ. ун.-т. ім.. І. Франка ; [редкол. : І. О. Денисюк та ін.]; Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – С. 55-68.

 

 

 

 

9. Каспрук А. А. Філософські поеми Івана Франка / А. А. Каспрук  // Українська поема кінця XIX початку XX ст. : ідеї, теми, проблеми жанру / А. А. Каспрук ; [худож. В. М. Тепляков] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1973. – С. 159-240.

 

 

 

10. Павличко С. Д. Філософські поеми Івана Франка «Смерть Каїна», «Похорон», «Мойсей» і європейський романтизм / С. Д. Павличко // Іван Франко і світова культура : матеріали міжнарод. симпозіуму ЮНЕСКО, 11-15 верес. 1986 р., Львів : [ у 3 кн.] Кн.. 1 / [упоряд. Б. З. Якимович ; редкол. : І. І. Лукінов та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 214-219.

Скоць. А. І. Вічні образи в поемах Івана Франка / А. І. Скоць // Іван Франко і світова культура : матеріали міжнарод. симпозіуму ЮНЕСКО, 11-15 верес. 1986 р., Львів : [ у 3 кн.] Кн..2 / [упоряд. Б. З. Якимович ; редкол. : І. І. Лукінов та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 304-307.

 

 

 

11. Сулима В. Іван Франко / В. Сулима // Біблія і українська література : навч. посібник / В. Сулима ; [худож. В. Чупринін]. – Київ : Освіта, 1998. – С. 232-251.

 

 

 

 

12. Павличко Д. В. Поетичний вступ до поеми «Мойсей» Івана Франка / Дмитро Павличко ; уклад. Б. Якимович ; голов. ред.. І. Вакарчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2001. – 32 с. -  («Doctor Honoris Causa»).

 

 

 

 

13. Павличко Д. Сучасні акценти у поемі Івана Франка «Мойсей» / Д. Павличко // Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко; ред., комент. М. Шалати ; [худож. Є. Кузьмич]. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 5-30.

 

 

 

 

14. Сеник Л. Іван Франко і його поема «Мойсей»: до 150-річчя народж. І. Франка / Л. Сеник // Вісник НТШ. – 2006. – Ч. 35. – С. 11-14.

 

 

 

 

15. Гундорова Т. Гуманітаризм / Т. Гундорова // Франко не каменяр. Франко і каменяр : до 150-річчя від дня народж. І. Франка / Т. Гундорова ; [за ред. Б. Матіяш] ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2006. – С. 141–143 : портр. – Тит. арк. парал. укр., англ.

 

 

 

 

16. Жулинський М. Він знав, «як много важить слово…» / М. Жулинський ; [худож. А. Вишневський]. – Київ : Просвіта, 2008. – 136 с. : іл.

 

 

 

 

17. Чехович К. Постать Мойсея в творчості І. Франка / К. Чехович // Ільницький М. М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція) : навч. посіб. / М. М. Ільницький ; МОН України, Львів нац. ун-т. ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 184-186.

 

 

 

18. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / О. С. Забужко. . - К. : Факт, 2009. –156 с. - (Висока полиця). – Режим доступу : http://www.bookland.com/download/g/gn/gnsrppyrpz864-3hgl/sample.pdf, (дата зверненя: 05.10.16.). – Назва з екрану.

19. Павличко Д. «Заповідь пророка: сучасні акценти в поемі І. Франка «Мойсей»» / Д. Павличко // Перевал. – 2006. – № 2-3. – С. 16-31. - Режим доступу: http://lib.if.ua/franko/1310894876.html, вільний (дата звернення : 05. 10. 16.). – Назва з екрану.

20. Якимович Б. З. Поема І. Франка «Мойсей» : де, коли, і як народжувався один із найвидатніших творів світової літератури ХХ ст. [Електронний ресурс] – Електрон. дані. -Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_Gum/2011_10/15.pdf, вільний (дата звернення 29.09.16.). – Назва з екрану. 

 

Мистецька скарбниця.

За поемою «Мойсей» сучасний композитор Мирослав Скорик написав оперу, сценічне втілення якої було здійснено Львівським театром опери та балету імені Івана Франка.

«Початково оперу планувалося написати до 100-річчя Львівської опери, що відзначали у 2000 році. Проте згодом прем'єру було відкладено на один рік й приурочено іншій, більш знаковій події — візиту Папи Римського Івана Павла II до України, що відбувався 23-37 червня 2001 року. В умовах перманентного браку державних коштів колектив львівського театру звернувся до Папи за фінансовою допомогою і врешті її отримав, створивши таким чином перший в Україні прецедент фінансової підтримки Ватиканом світської події» [4].

Сам композитор говорив про написання опери так:

«Для мене це була велика честь. Написати оперу, тим більше з глибокими філософськими ідеями, на біблійній основі, непросто, це дійсно величезна праця. Бо в цілому опера − жанр демократичний, то й музика в ній, попри все, має бути цікава слухачу. Тому потрібно було знайти якесь об’єднуюче зерно, синтезувати все. Стиль твору диктували сюжет і музичні тенденції сьогодення. Адже опера створювалася на початку XXI століття...» [4].

              

 

 

 

 

 

 

1. Людкевич С. Мойсей. Симфонічна картина (остання глава поеми І. Франка) : партитура / С. Людкевич ; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької, Мемор. музей С. Людкевича, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів, 2014.

2. Дерев’янченко О. О. Опера «Мойсей» М. Скорика в контексті національних та західноєвропейських традицій / О. О. Дерев’янченко, Г. А. Овчинникова // Музичне мистецтво. – 2012. – Вип. 12. – С. 164-174. – -Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Muzmyst_2012_12_19, вільний (дата звернення 26.09.16.). – Назва з екрану.  

3. Прохоренко В. «Мойсей» – на українській оперній сцені / В. Прохоренко // Свобода. – 2001. – 26. бер. – Режим доступу : http://www.lvivopera.com/lvivopera/contents/news/news260601.html, вільний (дата звернення 26.09.16.). – Назва з екрану.  

4. Мойсей (опера) [Електронний ресурс] : [стаття] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. - Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0), вільний (дата звернення 05.10.16.). – Назва з екрану. – Останні зміни 20 верес. 2016.

 

Видатні люди про твір

«Мойсей» Франка – це заповіт українському народові».

«Поема «Мойсей» - це до певної міри той філософсько-поетичний синтез, якого він наполегливо добивався у своїх художніх шуканнях, це підсумок і самооцінка його особистої діяльності» [1].

«Мойсей Франка глибший і значніший, ніж, наприклад, чудовий у своєму роді Мойсей Альфреда де Віньї» [2].

«У цім героїчнім напруженні, в цій перемозі над скорбним і маловірним духом, над життьовими обставинами і добою – і полягає та величність Франка, в якій тепер не сумнівається, здається, ніхто, і яка не дозволить, хоч як би змінились умови нашого життя, забути його як поета» [3].

«В «Мойсеї» нас цікавить не так тема… , як спроба поетова підвести підсумки своєї творчості, сказати своє останнє слово, вкоронувати своє життьове мандрівництво» [3].

«Не можу забути одного образу, який врізавсь мені у пам’ять. Се було два роки назад, коли я востаннє бачився з ним. В своїй убогій хаті сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол. Плів сіті й писав поему «Мойсей». Не знаю, чи попалася риба у його сіті, але душу мою він полонив своєю поемою» [4].

«Вашу поему «Мойсей», а тепер од п. Гнатюка дізнався, що то Ви прислали мені ту книжку. З яким смаком, з яким насолодженням перечитав я  її – трудно мені висловити. Ще слухаючи її в Вашому читанні, я був захоплений нею, а тепер, в цілості, вона зробила на мене ще більше враження. Сердечно дякую Вам не тільки за пам'ять, але й за сей прекрасний, високо поетичний і глибокий твір. Тепер, коли кордон фактично отворений, «Мойсея» побачить і український світ – і се мене радує несказанно» [4].

«Твір Франка наскрізь оригінальний. Ключів до нього слід шукати у Франкові і в самій поемі, не поза нею» [5].

«І між ліричними поезіями і між белетристичними та публіцистичними творами Франка, і між його поемами чимало знайдеться таких, що на довгі часи переживуть самого автора. Таким твором є поема «Мойсей»» [6].

 

 

1. Білецький О. І. Поезія І. Франка / О. І. Білецький // Вибрані праці : в 2 т. . Т. 1 : Від давнини до сучасності : зб. праць з питань укр. літ. – Київ : Держлітвидав, 1960. – С. 436-477.

 

 

 

 

2. Білецький О. І.  Іван Франко / О. І. Білецький // Письменник і епоха : зб. ст., дослідж., рец. з питань укр. літ. ; [упоряд., прим., передм. М. Д. Бернштейна ; худож. В. П. Кузь]. – Київ : Держлітвидав, 1963. – С. 178–213.

 

 

 

 

3. Зеров М. Франко-поет / М. Зеров // Твори : в 2 т. Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці / М. Зеров. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 488 – 491.

 

 

 

 

4. Коцюбинський М. М. Іван Франко / М. М. Коцюбинський // Твори : в 3 т. Т. 3 : Повісті, оповідання (1910-1912), статті, листи / М. М. Коцюбинський ; [прим., упоряд. В. І. Мазного].— Київ : Дніпро, 1979. – С. 252 – 268.

 

 

 

 

5. Шерех Ю. Другий «Заповіт» української літератури / Ю. Шерех // Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. – Київ : Дніпро, 1993. – С. 192-222.

 

 

 

6. Єфремов С. О. Історія українського письменства : нарис / С. О. Єфремов.  – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – Режим доступу :  http://pidruchniki.com/14451127/literatura/istoriya_ukrayinskogo_pismenstva_yefremova, вільний (дата звернення 04. 10. 16) . – Назва з екрану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.