Jump to Navigation

Питання-відповіді

Для отримання індексів ББК та УДК на статті науковці, співробітники та студенти Національного університету «Львівська політехніка» можуть звертатися у відділ опрацювання літератури (вул. Професорська 1, кім. 19, 2-гий поверх).

Обов’язково мати з собою повний текст статті чи розширену анотацію до видання.

Студенти всіх форм навчання підписують обхідний лист у  відділі абонементів навчальної літератури (вул. Митрополита Андрея, 3, ІІ–ІІІ поверхи).
 

Науково-викладацький склад та працівники університету підписують обхідний лист на абонементі наукової літератури (вул. Професорська 1, ІІ поверх).

Ви можете звернутися у відділ Міжбібліотечного абонементу (МБА) у нашій бібліотеці (вул. Професорська 1, 2-гий поверх, к. 14)., після ознайомлення з правилами користування – зробити замовлення на видання, яке Вам необхідне.

У каталожному залі (вул. Професорська 1, кім. 18, 2-гий поверх) черговий бібліотекар запропонує Вам друковані каталоги бібліотеки. Скориставшись ними, Ви зможете зробити замовлення на літературу, яка Вас цікавить.

Для пошуку такого типу інформації, зверніться у відділ Наукової бібліографії (вул. Професорська 1, кім. 16, 2-гий поверх).

Щоб ознайомитися із захищеною дисертаційною роботою потрібно:

  1. бути читачем бібліотеки;
  2. переконатися, що потрібна робота є у бібліотеці (електронний або картковий каталоги);
  3. отримати дозвіл від проректора по науковій роботі (Піх З. Г., гол. корпус, каб. 306) (зразки дозволів знаходяться на абонементі наукової літератури,  НТБ, вул. Професорська, 1, II пов.);
  4. зробити замовлення на абонементі наукової літератури.

У бібліотеці зберігаються електронні копії книг у форматі pdf (посібники, підручники, методичні вказівки, монографії). Ознайомитись з ними можна у електронному читальному залі (вул. Митрополіта Андрея, 3, IV пов., кім. 404). Копіювання заборонено.
Повнотекстовими матеріалами конференцій, вісників та інших видань можна скористатися, у електронному архіві наукових публікацій, розміщеному на сайті бібліотеки http://library.lp.edu.ua/

Необхідно звернутися у відділ, в якому Ви загубили книгу, виписати на неї талон. Якщо Ви маєте книгу на заміну, то з тою книгою і талоном підійти у відділ комплектування (вул. Професорська, 1, I пов., каб. 1). Більш докладнішу інформацію Ви можете знайти на сайті НТБ http://library.lp.edu.ua/ у «Правилах обслуговування», розділ «Обов’язки користувачів бібліотеки»

Періодичні видання  у 2014 р. бібліотекою не передплачено.
Скористатися науковими журналами України можна через ресурс «Наукова періодика України».  
На сайті НТБ в розділі «Електронні ресурси» можна переглянути ресурси відкритого доступу за тематичними напрямками
Крім того до 26 червня 2015 року  читачам бібліотеки надається доступ до ресурсу електронної бібліотеки друкованої періодики PressPoint. Доступ до ресурсів електронної бібліотеки PressPoint можливий з будь-якого комп’ютера у мережі університету після авторизації за цим посиланням: PressPoint.
Перелік видань можна знайти на сайті НТБ http://library.lp.edu.ua/online-resursy

Для цього Вам треба звернутися у відділ МБА (вул. Професорська, 1, II пов., каб. 15), або зайти на сайт НТБ http://library.lp.edu.ua/ розділ «Електронні ресурси» підрозділ «Сервіси бібліотеки» і заповнити запит до міжбібліотечного абонементу.

Скористатися даним журналом Ви можете у читальному залі наукової літератури (вул. Професорська, 1, II пов.). У читальний зал журнал поступав з 2002 по 2013 р. Крім того, на сайті НТБ http://library.lp.edu.ua/node/297, відкривши «Журнали відкритого доступу», розділ «Біологія. Екологія. Хімія та хімічна інженерія», можна знайти архів номерів даного журналу з 2010 по 2014 р. 

Так, ця книга є. Знайти її можна у читальному залі наукової літератури (вул. Професорська,1, II пов.)

518.2(083)

Карпов К. А. Таблицы функций Вебера : в 3 т. Т. 1 / К. А. Карпов, И. Е. Киреева ; АН ССР, Вычисл. центр. - М. : [б. и.], 1959. - 342 с.

Книги Е. Ремарка можна взяти у відділі художньої літератури (вул. Митрополита Андрея, 1, V пов.). У фонді є наступні видання:

Ремарк Е. М. Три товарища : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. И. Шрайбера, Л. Яковено ; предисл. Л. Копелева ; худож. А. Кашкуревич]. - М. : Гослитиздат, 1960. - 431 с.

Ремарк Е. М. Час жити і час помирати : роман / Е. М. Ремарк ; пер. з нім. Ю. Петренко ; [післямова З. Лібмана]. - К. : Дніпро, 1974. - 327 с.

Ремарк Е. М. Черный обелиск. Триумфальная арка : романы : пер. с нем. / Э. М. Ремарк ; [послесл. М. Харитонова] ; худож. В. Горяев. - М. : Худож. лит., 1978. - 591 с.

Ремарк Е. М. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с нем. Т. 1 : На Западном фронте без перемен. Возвращение. Время жить и время умирать : романы / Э. М. Ремарк ; [худож. Ю. Чарышников]. - Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. - 728 с.

Ремарк Е. М. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с нем. Т. 2 : Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне. Жизнь взаймы : романы / Э. М. Ремарк ; [худож. Ю. Чарышников]. - Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. - 736 с

Ремарк Е. М. Триумфальная арка : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера ; предисл. М. Харитонова ; худож. П. Н. Пинкисевич]. - М. : Правда, 1982. - 478 с.

Ремарк Е. М. Черный обелиск : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. В. Станевич ; послесл. Б. Сучкова ; худож. И. Д. Шуриц]. - Кемерово : Кн. изд-во, 1982. - 416 с.

Ремарк Е. М. Время жить и время умирать : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. И. Каринцевой, В. Станевич ; послесл. И. Киреевой]. - Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1983. - 287 с.

Ремарк Е. М. На Западном фронте без перемен. Черный обелиск : романы : пер. с нем. / Э. М. Ремарк ; [худож. В. Максименко]. - Барнаул : Алтай. кн. изд-во, 1986. - 584 с.

Ремарк Е. М. Возвращение. Тени в раю : романы : пер. с нем. / Э. М. Ремарк ; [послесл. Е. Книпович]. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1987. - 624 с. - (Зарубежный антивоенный роман).

Ремарк Е. М. Тени в раю. Жизнь взаймы (История одной любви) : романы : пер. с нем. / Э. М. Ремарк ; [худож. Н. А. Сауляк]. - Минск : Беларусь, 1989. - 605 с.

Ремарк Е. М. Возлюби ближнего своего : роман / Э. М. Ремарк ; пер. с нем. И. Шрайбера ; [худож. И. С. Григорьева]. - М. : Политиздат, 1990. - 333 с.

Ремарк Е. М. Ночь в Лиссабоне. Тени в раю : романы : пер. с нем. / Э. М. Ремарк ; [послесл. И. Фрадкина ; худож. И. Пчелко]. - М. : Правда, 1990. - 624 с.

Ремарк Е. М. Искра жизни : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. В. Котелкина ; худож. А. Быков]. - М. : ВИТА-ЦЕНТР, 1992. - 347 с.

Крім того, якщо Вас цікавлять інші художні твори, Ви можете скористатися наступними посиланнями:

http://e-bookua.org.ua/

http://libruk.in.ua

http://javalibre.com.ua/

http://chtyvo.org.ua/

Місце збереження літератури з даного списку можна з’ясувати скориставшись електронним каталогом НТБ. Приклад користування електронним каталогом СКАЧАТИ ТУТ.

Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток: [монографія] / В. В. Бездрабко ; Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 720 с.

Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиціі: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. - К. : АртЕк, 2000. - 192 с.

Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : А.С.К., 2005. - 398, [2] с.

Зубков М. Г. Сучасне українське ділове мовлення : навч. посіб. для вищих та серед. спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. - Х. : Торсінг, 2001. - 384 с.

Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. - 2-е вид., доповн. - Х. : Торсінг, 2002. - 448 с.

Кирсанова М. В. Деловая переписка : учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 102 с. - (Высшее образование).

Комова М. В. Діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Комова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманіт. і соц. наук. - Л. : Тріада плюс, 2006. - 218 с.

Комова М. В. Документознавча термінологія : навч. посіб. для студ. спец. "Документознавство та інформ. діяльн." / М. В. Комова. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. - 168 с.

Микитюк О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 236 с. : іл. - Бібліогр.: с. 215-220.

Организация работы с документами: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Документоведение и документац. обеспечение упр." и "Менеджмент орг." / Гос. ун-т упр. ; под ред. В. А. Кудряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 592 с. - (Высшее образование).

Стенюков М. В. Справочник по делопроизводству / М. В. Стенюков. - изд. 6-е., перераб. и доп. - М. : Приор, 2002. - 192 с.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник / С. В. Шевчук. - К. : Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

Вербич, С. Особливості вживання розділових знаків у офіційно-ділових і наукових текстах / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2008. - № 2. - С. 32-35.

Вербич С. Культура офіційного мовлення / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2008. - № 12. - С. 31-34.

Вербич С. Лексичні засоби офіційно-ділового стилю / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2009. - № 8. - С. 38-43.

Вербич С. Морфологічні особливості мовлення офіційно-ділового стилю / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2009. - № 9. - С. 38-46.

Вербич С. Синтаксис офіційно-ділового мовлення / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2009. - № 11. - С. 22-28.

Загорецька О. Робота з вихідними та внутрішніми документами / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2010. - № 9. - С.22-27.

Загорецька О. Особливості реєстрації вхідних документів / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2011. - № 9. - С.22-26.

Ігнатюк Т. Особливості використання дієслівних форм в офіційно-діловому мовленні / Т. Ігнатюк // Секретарь-референт. - 2013. - № 8. - С. 52-60.

Моргунюк В. Застандартовані правила ділового та наукового стилю / В. Моргунюк // Проблеми української термінології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Полюга. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. - С. 75-81. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 503).

Знайти літературу, яка Вас цікавить можна у читальному залі соціальної та економічної літератури (вул. Митрополита Андрея, 1, II пов.):

*Актуальні проблеми економіки

*Вісник Національного університету «Львівська політехніка».

*Економіст

*Економіка. Фінанси. Право

*Економіка України

*Журнал Європейської економіки

*Регіональна економіка

та у  читальному залі наукової літератури (вул. Професорська, 1):

*Екологічний вісник

Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н. Є. Гоц, Т. З. Бубела, М. М. Микийчук, Т. Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №. – С. 67-75.

Шкарлет С. М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 36-43.

Григор’єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності / Я. В. Григор’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 73-79.

Братюк В. П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 63-71.

Радосавлєвіч Г. Задоволеність клієнтівонлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії / Г. Радосавлєвіч, Л. Максимович, К. Борисавлєвіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11 – С. 436-447.

Братюк В. П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6 – С. 40-49.

Ейдис И. Проблеми стратегічного управління туризмом у регіонах Польщі / И. Ейдис, Д. Шпілько // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8 – С. 284-294.

Копець Г. Р. Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 14 (594). – С. 436-441.

Теребух А. А. Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україні / А. А. Теребух, М. Ю. Хім’як // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 7 (727). – С. 449-455.

Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 4 (754). – С. 47-52.

Білецька Г. А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку «Подільські Товтри» / Г. А. Білецька // Екологічний вісник. – 2012. – № 5. – С. 33-34.

Ніколаєв К. Д. Паспортизація туристичних об’єктів у межах сільських населених пунктів / К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова, В. М. Ісаєнко // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 30.

Хом’як М. С. Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів Львівської області / М. С. Хом’як // Екологічний вісник. – 2013. – № 5. – С. 31-32.

Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу / А. Виноградська // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 5. – С. 13-18.

Перейгер Д. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів / Д. Перейгер // Економіка України. – 2001. – № 6. – С. 20-29.

Цибух В. Туризм в Україні: проблеми та перспективи / В. Цибух // Економіст. – 2000. – С. 34-35.

Кузьмін О. Кооперування на світовому туристичному ринку / О. Кузьмін, А. Гайдук // Журнал Європейської економіки. – 2007. – № 2, Т. 6. – С. 145-158.

Гайдук А. Стратегії управління якістю у сфері туризму в Україні: ступінь та особливості використання врахування міжнародного досвіду / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 156-163.

Ще більше інформації можна знайти на сайті НБУ ім. В. І. ВернадськогоYou are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.