Читальні зали

Тут зосереджено всю наукову, навчальну та довідкову літературу економічної та суспільної тематики. Читальний зал обслуговує студентів усіх інститутів, викладачів та всі інші категорії читачів. Читачам добираються матеріали за темами рефератів. У залі ведеться картотека "Суспільно-політичні науки", де відображено великий масив газетно-журнальних статей.

У читальному залі є;

wifilogo.png Загальноуніверситетський доступ до мережі WI-Fi* 220v.png Можливість підключення зарядних пристроїв, ноутбука

* Підключення до мережі можуть здійснити виключно працівники та студенти Львівської політехніки. Деталі підключення на сайті wifi.lp.edu.ua

Читальний зал закрито на капітальний ремонт!

Читальний зал навчальної технічної літератури обслуговує студентів профільною навчальною, навчально-методичною та довідковою літературою. Крім цього, тут зосереджено літературу з математики, фізики і мовознавства, яка призначена для використання студентами всіх інститутів університету.

Читачі всіх інститутів Університету обслуговуються на двох пунктах видачі:

І пункт обслуговує читачів інститутів енергетики та систем керування; комп’ютерних технологій, автоматики та метрології; комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики та фундаментальних наук; телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки; економіки і менеджменту та Львівський інститут Сухопутних військ.

ІІ пункт обслуговує читачів інститутів геодезії; гуманітарних та соціальних наук; хімії та хімічних технологій; інженерної механіки та транспорту; будівництва та інженерії довкілля та інститут післядипломної освіти. Тут також зосереджено фонд нормативно-технічних документів (норм, технічних умов, цінників, тарифів), яким користуються всі категорії читачів (на цей фонд ведуться алфавітний і систематичний каталоги).

У читальному залі є;

wifilogo.png Загальноуніверситетський доступ до мережі WI-Fi* 220v.png Можливість підключення зарядних пристроїв, ноутбука

* Підключення до мережі можуть здійснити виключно працівники та студенти Львівської політехніки. Деталі підключення на сайті wifi.lp.edu.ua

Обслуговує всі категорії читачів. У залі сформовано фонд бібліографічної літератури: реферативні журнали фахові бібліотечно-бібліографічні журнали, літописи Книжкової палати України.

У читальному залі є;

wifilogo.png Загальноуніверситетський доступ до мережі WI-Fi*

* Підключення до мережі можуть здійснити виключно працівники та студенти Львівської політехніки. Деталі підключення на сайті wifi.lp.edu.ua

Читальний зал наукової літератури обслуговує всі категорії читачів, у тому числі студентів усіх курсів. Фонд читального залу складають книги і періодичні видання різної тематики. У залі зібрано наукову літературу та методичні матеріали на допомогу курсовому і дипломному проектуванню. Фонд періодики представлено науковими та науково-популярними журналами і газетами.

До складу книжкового фонду залу входять єдині примірники:

– усіх видань поточного року, що надійшли до бібліотеки;
– книг, які користуються підвищеним читацьким попитом, незалежно від року видання;
– довідкових видань: словників, енциклопедій, довідників;
– іноземних книг.

У читальному залі є;

wifilogo.png Загальноуніверситетський доступ до мережі WI-Fi* 220v.png Можливість підключення зарядних пристроїв, ноутбука

* Підключення до мережі можуть здійснити виключно працівники та студенти Львівської політехніки. Деталі підключення на сайті wifi.lp.edu.ua