Jump to Navigation

Правила бібліотеки

Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України про бібліотеки і бібліотечну справу, затвердженого 27 січня 1995 р., і на підставі Статуту Державного університету "Львівська політехніка" та Положення про науково-технічну бібліотеку університету.

Бібліотека є структурним підрозділом університету і, виконуючи функції бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного, навчально-допоміжного та культурно-просвітницького закладу, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку роботу, з книгами, іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки.

Фонд бібліотеки є державною власністю і охороняється державою.

Бібліотека безкоштовно забезпечує читачів основними бібліотечно-бібліографічними послугами.
Примітка: Перелік окремих видів платних послуг, що надає бібліотека, (копіювання та ін.), розмір їх оплати визначається Кабінетом Міністрів України.

Для запису в бібліотеку користувачі подають паспорт і, залежно від читацької категорії, службове посвідчення, посвідчення слухача про навчання в системі довузівської підготовки або підвищення кваліфікації, перекваліфікації, аспірантський чи студентський квиток, абітурієнти – екзаменаційні листи. Запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі списків-наказів про зарахування.

Запис читачів залежно від читацької категорії проводиться на двох пунктах.
На абонементі наукової літератури (вул. Професорська, 1, ІІ-й поверх):
- педагогічні, наукові та інші працівники університету;
- аспіранти та докторанти;
- слухачі, які навчаються в університеті в системі підвищення кваліфікації, перекваліфікації та здобуття другої освіти;
- представники інших установ та організацій (сторонні читачі).
На абонементі навчальної літератури (вул. Митрополита Андрея, 1, ІІ-й поверх):
- студенти університету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання: молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти, магістри;
- курсанти Військового інституту університету;
- слухачі системи довузівської підготовки.
Примітка: якщо працівник звільняється з роботи, але продовжує навчання в університеті, він повинен переоформити читацькі документи на абонемент навчальної літератури.

Записуючись в бібліотеку, читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому квитку і читацькому формулярі.

Документом, що дає право користуватися фондами бібліотеки, є читацький квиток. Квиток оформляється після сплати читачем його вартості і при наявності фотокартки (3х4 см).

Постійний читацький квиток видається:
- професорсько-викладацькому складу, іншим працівникам, що постійно працюють в університеті;
- аспірантам денної форми навчання;
- студентам університету всіх форм навчання;
- курсантам Військового інституту університету.
Постійний квиток дає право користуватися всіма читальними залами і відповідними абонементами.

Примітки: студенти денної форми навчання мають право отримувати книги, інші видання на абонементах навчальної, суспільно-політичної і художньої літератури.
Студенти заочної форми навчання, а також слухачі системи довузівської підготовки користуються правом отримувати додому необхідні книги, інші матеріали тільки на абонементах навчальної та суспільно-політичної літератури.
Читачі – працівники університету, що мають докторський чи кандидатський ступінь, можуть отримати міжвузівський читацький квиток, який дає право користуватись читальними залами та абонементами бібліотек інших вищих навчальних закладів м. Львова.

Тимчасовий читацький квиток видається:
- слухачам університету, які навчаються в системі довузівської підготовки та системі підвищення кваліфікації, перекваліфікації та здобуття другої освіти:,
- тимчасовим працівникам університету;
- працівникам Першої львівської гімназії;
- представникам інших установ та організацій, а саме: студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковим працівникам і фахівцям м. Львова та регіону.
Тимчасовий читацький квиток дає право користуватися тільки читальними залами бібліотеки протягом одного року. За бажанням читача, термін дії тимчасового читацького квитка продовжується, якщо з боку читача не відбувалося жодних порушень правил користування бібліотекою,
Примітки: Працівники вищих навчальних закладів м. Львова при наявності чинного міжвузівського квитка та при відсутності читацької заборгованості мають право отримувати книги на абонементі наукової літератури.
Абітурієнтам право користування читальними залами надається на підставі екзаменаційних листів.

Читацький і книжковий формуляри, читацька вимога є документами, які засвідчують дату і факт видачі читачеві чи прийняття від нього книг, інших документів. Користувачі зобов’язані розписатися на читацьких книжкових формулярах або читацьких вимогах за кожен отриманий примірник.

Користувачі мають право одержувати книги, інші документи з бібліотечних фондів відповідно до цих Правил, отримувати довідково-інформаційні, бібліографічні та інші послуги, в тому числі платні.

Право користування бібліотекою надається:
- студентам університету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання;
- професорсько-викладацькому складу та іншим працівникам університету;
- слухачам університету, які навчаються в системі довузівської підготовки, системі підвищення кваліфікації, перекваліфікації та здобуття другої освіти;
- курсантам Військового інституту університету;
- аспірантам та докторантам, які навчаються в університеті;
- абітурієнтам;
- представникам інших установ та організацій таких категорій: студентам, аспірантам, викладачам інших вищих навчальних закладів, науковим працівникам і фахівцям м. Львова та регіону.

Користувачі зобов'язані:
- дотримуватись Правил користування бібліотекою;
- вчасно повертати отримані в бібліотеці книги, інші документи, не виносити їх без відповідного оформлення з приміщення бібліотеки;
- не виривати і не загинати сторінок, не робити на них позначок;
- не виймати карток з каталогів і картотек;
- коректно ставитись до інших читачів та до бібліотечних працівників.

Користувачі повинні щорічно (з 1-го червня) перереєструвати читацькі квитки, пред’явивши всю літературу, що за ними рахується.
Студенти на час літніх канікул зобов'язані повернути всі отримані ними книги та інші документи або продовжити термін користування ними.

Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
У випадку втрати (пошкодження) або розкрадання книг, інших документів, читачі зобов’язані в найкоротший термін ліквідувати свою заборгованість шляхом представлення в бібліотеку:
а) ідентичного видання (назва, вихідні дані, ціна збігаються);
б) ідентичних видань або їх ксерокопій на заміну видань, які є в 1-2 примірниках і користуються читацьким попитом, а також окремих томів багатотомного видання або одного з номерів комплекту журналів;
в) більш нового перевидання на заміну видань, які є в бібліотеці в обмеженій кількості та користуються підвищеним попитом;
г) видання, яке визнане бібліотекою рівноцінним і необхідним.

За неможливості рівноцінної заміни втраченої читачами літератури згідно з листом Міністерства освіти України N 260-5 194 від 18.08.92 р. та на підставі ухвали Ради ректорів Львівського вузівського регіону від 27.10.92 р. і розпорядження ректора ЛПІ № 56 від 30.10.92 р. "Про заходи для забезпечення збереження книжкового фонду..." бібліотеці надається право за втрачену читачами літературу стягувати її 100-кратну вартість (для літератури до 1991 р. видання) та 30-кратну вартість (для літератури після 1991р. видання) з подальшим урахуванням індексації.
Про індексаційні зміни користувачам щоквартально надається додаткова інформація.

Первісна вартість втрачених, зіпсованих книг, інших документів визначається за допомогою облікових документів бібліотеки. На її основі вираховується сума відшкодування, на яку користувач повинен придбати для бібліотеки необхідну літературу.

До повного розрахунку з бібліотекою читачі позбавляються права користування всіма пунктами обслуговування.

В разі порушення Правил користування бібліотекою (втрата читацького квитка, передача його іншій особі тощо) читачі можуть бути позбавлені права користуватися бібліотекою на деякий час.
В окремих випадках (наприклад, крадіжка книг) порушники Правил виключаються з читацького складу бібліотеки.

Вибуваючи з університету (бібліотеки), користувачі зобов'язані повернути літературу, що за ними рахується, і здати читацькі квитки.

Правом отримувати літературу додому користуються читачі, які мають чинний (перереєстрований) постійний читацький квиток і не мають читацької заборгованості на будь-якому пункті обслуговування бібліотеки.

Кількість і терміни видачі літератури додому.
- на абонементі наукової літератури:
а) професорсько-викладацький склад, наукові працівники – до 15 прим. на термін до 10 місяців;
б) інші категорії читачів – до 5 прим. на термін до 2-х місяців.

При можливості студентам видається 1-2 прим. на термін до 1 місяця (під грошову заставу).
- на абонементах навчальної літератури – до 20 прим. на семестр або навчальний рік.
- на абонементі суспільно-політичної літератури – до 10 прим, на термін до 10 місяців.
- на абонементі художньої літератури – до 3 прим. на термін до 20 днів.

Примітка: Енциклопедії та інші довідкові видання, рідкісні книги, поодинокі примірники наукових видань (крім зарубіжних), книги із підсобних фондів, журнали та література, отримана на МБА, видаються тільки для роботи в читальних залах.
Особливо цінні книги, які є в 2-х і більше примірниках, можуть видаватися додому під грошову заставу, що здійснює тільки завідувач відділу особисто.
Видача неопублікованих матеріалів (дисертацій, звітів НДР та ін.) здійснюється в установленому порядку.You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.