Jump to Navigation

Про бібліотеку

Бібліотека, як головний інформаційно-комунікативний центр Національного університету «Львівська політехніка» працює у напрямку модернізації структури управління бібліотечними ресурсами університету та удосконаленні бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання інноваційних технологій.

Одним із пріоритетних напрямків у сфері організації роботи бібліотеки є удосконалення системи управління бібліотекою та здійснення кадрової політики, спрямованої на  підвищення фахового рівня працівників бібліотеки. Бібліотечний фонд нараховує близько 1,9 млн. примірників документів. Бібліотека передплачує 246 назв газет та журналів.

З метою збереження фонду рідкісних та цінних видань здійснюється вивчення складу фонду для відбору видань, що підлягають оцифруванню.
 
Розкриття документних ресурсів відбувається шляхом поповнення електронного каталогу, бази даних якого на 01.01.2016 р. складають біля 433 тис. записів. Електронний каталог НТБ доповнюється також бібліографічними описами окремих статей періодичних видань та наукових вісників.

Постійно здійснюється формування фонду електронних документів: копій тих видань, що виходять друком у видавництві Львівської політехніки (наукові збірники, вісники, навчально-методичні видання, автореферати дисертацій, захищених у НУ «Львівська політехніка»), фонд наукової та навчальної літератури поповнюється електронними виданнями на CD-дисках.

Активно проводиться робота з партнерами з вітчизняного книгообміну, щороку розсилається понад 1.500 прим. видань університету.
 
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування, як один з провідних напрямів роботи бібліотеки спрямовується на забезпечення якісного і повного задоволення науково-інформаційних потреб викладачів, наукових працівників і студентів університету.
 
За єдиним обліком у бібліотеці 20.132 користувачі. Щорічно на всіх пунктах обслуговування надаються послуги понад 65 тис. користувачам усіх категорій, у тому числі близько 12 тис. довідок інформаційно-консультативної допомоги.
 
У 2006 році в бібліотеці впроваджено багатофункціональну автоматизовану систему «УФД/Бібліотека». Обидва корпуси бібліотеки з’єднані з комп’ютерною мережею університету. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється у поєднанні традиційних і новітніх форм, зростає кількість наданих довідок в автоматизованому  режимі.

Для виконання стратегічних завдань бібліотеки з обслуговування щороку розширюються існуючі та створюються нові можливості доступу користувачам до джерел інформації. Кількість автоматизованих робочих місць – 123, у т.ч. 27 для користувачів, до мережі Інтернет мають доступ 123 комп’ютери. Серед встановлених автоматизованих робочих місць: електронний каталог (АРМ для читачів та працівників НТБ); комплектування; книгозабезпеченість; систематизатор; каталогізатор; АРМ для роботи з віддаленими та локальними електронними виданнями (АРМ для читачів та працівників НТБ); наукова бібліографія; книговидача; штрихкодування літератури; адміністратор. У бібліотеці  впроваджено обслуговування користувачів в автоматизованому режимі.
 
Бібліотека надає користувачам доступ до джерел інформації у електронному та гібридному читальних залах. Користувачам бібліотеки надається доступ до мережі університету та Інтернет за допомогою технології WiFi.
 
У 2010 р. впроваджено інформаційну систему – Електронний архів наукових публікацій НТБ НУ «Львівська політехніка»(http://ena.lp.edu.ua), який містить близько 28,5 тис. повнотекстових документів, переважно публікацій співробітників університету.
 
Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки є створення джерел бібліографічної інформації, а також електронних ресурсів на їх основі. В електронному науковому архіві розміщено бібліографічні покажчики серії «Біобібліографія вчених Національного університету «Львівська політехніка» та  «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 1999-2011 роки.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку баз даних: «Історія Львівської політехніки», «Праці вчених Львівської політехніки», «Архів виставок бібліотеки» та електронних картотек  статей  «Вища школа України», «Актуальні питання в соціально-економічній періодиці».

Науково-дослідна робота бібліотеки спрямована на удосконалення діяльності бібліотеки. Дослідження проводяться співробітниками різних структурних підрозділів, формально об’єднаними у наукову творчу групу. Для успішного виконання поставленого завдання налагоджена постійна співпраця з кафедрами Національного університету «Львівська політехніка». Наукові дослідження проводяться в межах робочого часу, а їх результати оприлюднюються у вигляді публікацій та виступів на конференціях.  
Для раціоналізації тематики наукові дослідження об’єднано у чотири глобальні проблеми: «Документальна пам’ять України. Книжкова культура Галичини: історія, джерельна база»; «Науково-бібілографічне опрацювання та розкриття фондів бібліотеки»; «Проблеми бібліотекознавства»; «Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів».

Пріоритетним напрямком роботи бібліотеки є науково-видавнича діяльність.

Соціокультурна діяльність бібліотеки здійснюється шляхом організації та проведення щорічних заходів: науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» та міжвузівських семінарів «Особливості використання «УФД/Бібліотека» в роботі бібліотек вищих навчальних закладів», Днів інформації бібліотеки для працівників університету.
 
У напрямку розвитку партнерства і співробітництва бібліотека підтримує партнерські стосунки з провідними бібліотеками України та Європи. Спрямування діяльності університету на гуманітарне просвітництво навчально-виховного процесу бібліотека розвиває засобами культурно-просвітницької роботи.  Бібліотека щорічно організовує понад 130 заходів з використанням традиційних та інноваційних методів.
 
На web-сайті бібліотеки розташовано віртуальні виставки, які популяризують фонди бібліотеки.

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» — одна з найбільших книгозбірень вищих навчальних закладів України. Бібліотека є структурним підрозділом університету і, виконуючи функції бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного, навчально-допоміжного та культурно-просвітницького закладу, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку роботу, з книгами, іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки.


Про нас пишуть....

Ви можете ознайомитись із списком публікацій про нашу бібліотеку за:

2011 рік - завантажити

2012 рік - завантажити

2013 рік - завантажити

2014 рік - завантажити

2015 рік - завантажити
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.