Jump to Navigation

РЕЗЕРВНО-ОБМІННИЙ ФОНД

РЕЗЕРВНО-ОБМІННИЙ ФОНД


З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо Вам співпрацю по книгообміну документами з фондів нашої бібліотеки.
Для цього пропонуємо Вам ознайомитися з переліком документів, які знаходяться в резервно-обмінному фонді Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». Якщо Вас зацікавили конкретні видання і Вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас будь-яким способом:
• телефон зав. відділу комплектування – (0-32) 258-21-64  - Кусьпісь Орися Теодорівна
• телефон зав. сектора РОФу– (0-32) 258-21-64 – Дальовська Ірина Григорівна
• адреса: 79000, м. Львів-МСП, вул. Професорська, 1;
• e-mail:
Замовити необхідні для Вас книги ви можете, активізувавши електронну адресу.
Щиро сподіваємося на співпрацю з нашою бібліотекою.


Перелік літератури з резервно-обмінного фонду НТБ НУ «Львівська політехніка» станом на 01.10.2014 р.

МОВОЗНАВСТВО

1. 43(02)-43(075)   Комунікативна німецька мова / За ред. В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпітцнера, М. Весни.- Львів: СП “БаК”, 1998.-164 с.- ISBN 966-7065-14-6 : 6,30. (РОФ-2000 пр.)

2. 43(03)    Німецько-український термінологічний посібник термінів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Архітектура" / Г. П. Петришин, В. В. Задорожний, С. І. Топилко та ін. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : ЕКОінформ, 2006. – 260 с. – Бібліогр.: с. 256-257 (22 назви). – Тит. арк. парал. нім. – ISBN 996-8628-00-4;  173 пр. (РОФ-50 пр.)

3. 42(02) -42(075)    Спілкуємося англійською мовою / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук.-Львів: СП “БаК”, 1998.- 276 с.- ISBN 966-7065-15-4 : 7,60. (РОФ-5000 пр.)

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

4. 51 (075.4)    Математика для вступників до вузів [Текст] : навч. посібник / за ред. В. В. Семенця. – Х. : "Компанія СМІТ", 2002. – 1120 с. – ISBN 966-95983-1-1. (РОФ-30 пр.)

5. 51(075.8)    Практикум з елементарної математики [Текст] : навч. посіб. для учнів сер. шк. і абітурієнтів / Ю. К. Рудавський, П. П. Костробій, Р. С. Мусій [та ін.Ї. – Л. : Бескид Біт, 2002. – 224 с . – ISBN 966-96071-5-9. (РОФ-100 пр.)

6. 517.9(075.8)    Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв'язки крайових задач [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. закл. освіти / Ю. К.Рудавський, П. П. Костробій, М. А. Сухорольський [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. – 236 с. – ISBN 966-553-004-6. (РОФ-100 пр.0

ФІЗИКА

7. 537.2(075.8)    Гук В. М.  Теорія поля [Текст] : навч. Посіб. / В. М. Гук. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2003. – 148 с.  (РОФ-400 пр.)

8. 539.3    Бурак Я. Й.  Аналітична механіка локально навантажених оболонок [Текст] / Я. Й. Бурак, Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський ; Нац. Ун-т “Львів. Політехніка”. – Л. : Інтелект-Захід, 2007. (РОФ-30 пр.)

9. 53(076)    Лопатинський І. Є.  Збірник задач з фізики для розв’язування з використанням комп»ютера [Текст] : навч. Посіб. / І. Є. Лопатинський, В. І. Чіх. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2006. – 316 с. : іл. – ISBN 966-553-539-0. (РОФ-100 пр.)

10. 530.145(075.8)    Лукіянець Б. А.  Основи квантової фізики : навч. Посіб. Для студ. Фіз.-техн. Та інж.-техн. Спец. / Б. А. Лукіянець, Г. В. Понеділок, Ю. К. Рудавський ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2009. – 420 с. : іл. – Бібліогр.: с. 415 (28 назв). – ISBN 978-966-553-859-2. (РОФ-30 пр.)

11. 538.56(075.8)   Мінаков А. О.  Статистична радіофізика  : підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. Ч.1 : Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій / А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192 (17 назв). – ISBN 978-966-08-3052-3 (ч.1) : 16,88. (РОФ-30 пр.)
12. 538.56(075.8)   Мінаков А. О.  Статистична радіофізика : підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. Ч. 2 : Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль / А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 176 с. – Бібліогр.: с. 176 (17 назв). – ISBN 978-966-08-3053-0 (ч.2) : 15,86. (РОФ-30 пр.)

13. 538.56(075.8)   Мінаков А. О.  Статистична радіофізика : підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. Ч.3 : Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль / А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. – Х. : Веста, 2007. – 160 с. – Бібліогр.: с. 159 (17 назв). – ISBN 978-966-08-3054-7 (ч.3) : 14,84. (РОФ-30 пр.)
14. 531(076)    Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, Л. М. Рижков та ін. ; Нац. Техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т», Нац. Ун-т «Львів. Політехніка», Івано-Франків. Нац. Техн. Ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 438 с. – Бібліогр.: с. 434 (11 назв). – ISBN 966-694-045-0 : 80,00. (РОФ-30 пр.)

ХІМІЯ. КРИСТАЛОГРАФІЯ. МІНЕРАЛОГІЯ

15. 547.07(075.8)    Піх З. Г.  Теорія хімічних процесів органічного синтезу [Текст] : підруч. для студ. напряму "Хім. технологія та інженерія" вищ. навч. закл. / З. Г. Піх ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1. (РОФ-30 пр.)

16. 541(075.8)    Яворський В. Т.  Основи теоретичної хімії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Яворський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 348 с.  (РОФ-300 пр.)

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЯДЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. МАШИНОБУДУВАННЯ

17.   621.9.06.001.24(075.8)    Бочков В. М.  Розрахунок та конструювання   металорізальних верстатів  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Бочков, Р. І. Сілін, О. В. Гаврильченко ; за ред. Р. І. Сіліна ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Л. : Бескид Біт, 2008. – 448 с. : іл. (РОФ-50 пр

17. 621.382(075.8)    Готра З. Ю.  Технологія електронної техніки : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Електроніка" : у 2 т. Т.1 / З. Ю. Готра ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 888 с.  (РОФ-150 пр.)

18. 621.382(075.8)    Готра, З. Ю.  Технологія електронної техніки : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Електроніка" : у 2 т. Т. 2 / З. Ю. Готра ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 884 с (РОФ-150 пр.)

19. 621.317(075.8)    Дорожовець М. М.  Опрацювання результатів вимірювань  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. баз. напряму 6.0913 "Метрологія та вимірювал. техніка" / М. М. Дорожовець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-553-9640-6. (РОФ-200 пр.)

20. 621.382.8(075.8)    Дружинін А. О.  Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Електроніка", "Мікро- та наноелектрон." / А. О. Дружинін ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 328 с (РОФ-200 пр.)

21. 621.317.39(075.8)    Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник та ін. ; за ред. Є. С. Поліщука ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Л. : Бескид Біт, 2008. – 618 с. : іл. – Бібліогр.: с. 606-607 (73 назви). – ISBN 0368-6418 : 47,55. (РОФ-200 пр.)

22. 621.3(075.8)    Захарія Й. А.  Методи прикладної електродинаміки  : навч. посіб. для студ. ВНЗО / Й. А. Захарія ; НУ "Львів. політехніка". – Л. : Бескид Біт, 2003. – 352 с. – ISBN 966-8450-04-3. (РОФ-100 пр.)

23. 621.382(075.8)    Заячук Д. М.  Нанотехнології і наноструктури  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Мікро- та наноелектроніка" / Д. М. Заячук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 584 с. : іл. – Бібліогр.: с. 574-576 (46 назв). – ISBN 978-966-553-773-1 : 37,20. (РОФ-70 пр.

24. 621.7.08(075.8)    Кодра Ю. В.  Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямів "Приклад. механіка", "Інж. механіка", "Машинобудування" і "Зварювання" / Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько ; за ред. З. А. Стоцька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 309-310 (37 назв). – ISBN 978-966-553-803-5. (РОФ-200 пр.)

25. 621-52.001.2(075.8)    Кодра Ю. В.  Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за ред. З. А. Стоцька. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 468 с. – ISBN 966-553-383-5. (РОФ-50 пр.)
26. 621.9.02(075.8)    Кукляк М. І.  Металорізальні інструменти. Проектування  : навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / М. І. Кукляк, І. С. Афтаназів, І. І. Юрчишин ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2003. – 556 с. : іл. – ISBN 966-553-281-2. (РОФ-30 пр.)

27. 621-86    Ланець О. С.  Високоефективні міжрезонансні вібраційні  ашин из електромагнітним приводом. Теоретичні основи та практика створення  : [монографія] / О. С. Ланець ; Нац. Ун-т « Львів. Політехніка «. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-323 (276 назв). – ISBN 978-966-553-728-1 : 36,50. (РОФ-30 пр.)

28. 621.311(075.8)    Маліновський А. А.  Основи електроенергетики та електропостачання : підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2007. – 380 с. : іл. – ISBN 978-966-553-636-9. (РОФ-100 пр.)

29. 621.311(075.8)    Маліновський А. А.  Спеціальні розрахунки курсових і дипломних проектів з електроенергетичних спеціальностей : навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / А. А. Маліновський, В. С. Сидоров ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : НУЛП, 2007. – 236 с. – ISBN 966-553-417-3; 243 пр.

30. 621.311.1(075.8)    Маліновський, А. А.  Основи електропостачання  : навч. Посіб. / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2005. – 324 с. – ISBN 966-553-498-Х. (РОФ-100 пр.)

31. 621.311.1.001.2(075.8)    Маліновський, А. А.  Розрахунок та регулювання параметрів усталених режимів електричних мереж : навч. Посіб. / А. А. Маліновський, В. С. Сидоров. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2003. – 284 с. – ISBN 966-553-367-3. (РОФ-100 пр.)

32. 621.385(075.8)    Матвійків М. Д.  Основи виробництва електронних апаратів [Текст] : підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. Напряму “Електрон. Апарати” / М. Д. Матвійків, В. М. Когут, О. М. Матвійків ; Нац. Ун-т “Львів. Політехніка”, Львів. Держ. Ін-т новіт. Технологій та упр. Ім. В. Черновола. – Л. : Апріорі, 2008. – 360 с. – Бібліогр.: с. 358-359 (25 назв). – ISBN 966-8256-68-9. (РОФ-30 пр.)

33. 621.311.1(075.8)    Олійник М. Й.  Основи використання електричної енергії [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології":[ у 2 ч.]. Ч.1 / М. Й. Олійник, В. Г. Турковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-167 (22 назви). – ISBN 978-966-553-683-3 : 6,95. (РОФ-50 пр.)

34. 621.311.1(075.8)    Олійник М. Й.  Основи використання електричної енергії [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології": [у 2 ч.]. Ч. 2 : Задачі, приклади розв'язування та завдання для контрольної роботи / М. Й. Олійник, В. Г. Турковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 86-87 (20 назв). – ISBN 978-966-553-684-0 : 4,00. (РОФ-50 пр.)

35. 621-86(075.8)    Повідайло В. О.  Вібраційні процеси та обладнання [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Спец. 7.0709207 «Робототехн. Системи», 7.0709222 «Облад. Легк. Пром-сті та побут. Обслуг.», 7.0709223 «Машини та технологія пакування» : присвяч. 160-річчю Львів. Політехніки / В. О. Повідайло ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2004. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 241-247 (77 назв). – ISBN 966-553-421-1 : 11,60. (РОФ-70 пр.)

36. 621.3(076.5)    Практикум з електротехніки [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Електротехн. Спец. / О. Є. Гамола, В. І. Коруд, В. С. Мадай, Н. П. Мусихіна ; [за заг. Ред. В. І. Коруда] ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – 212 с. – Бібліогр.: с. 203 (8 назв). – ISBN 978-966-553-680-2 : 10,25. (РОФ-50 пр.)

37. 621.313.2.001.2(075.8)    Ткачук В. І.  Автоматизоване проектування колекторних двигунів постійного струму [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти України, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" / В. І. Ткачук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 348 с. – Бібліогр.: с. 298 (9 назв). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 966-553-490-4 : 20,35;  (РОФ-100 пр.)

38. 621.313(075.8)   Ткачук, В. І.  Електромеханотроніка [Текст] : підруч. для студ. електромех. профілю вищ. навч. закл. України / В. І. Ткачук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 440 с. (РОФ-100 пр.)

39. 621.38(075.8)    Фізичні основи електронної техніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / З. Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець та ін. ; за ред. З. Ю. Готри. – Л. : Бескид Біт, 2004. – 880 с. : іл. – ISBN 966-8450-19-1. (РОФ-50 пр.)

40. 621.313(075.8)    Черник М. А.  Електричні машини. Збірник задач [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямів 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" і 6.050702 "Електромеханіка" / М. А. Черник, В. Г. Гайдук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 176 с. – Бібліогр.: с. 174 (7 назв). – ISBN 978-966-553-694-9 : 9,75. (РОФ-70 пр.)


ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ РЕЧОВИН

41. 678.01(075.8)    Гетьманчук Ю. П.  Хімія та технологія полімерів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. – Л. : Бескид Біт, 2006. – 496 с.  (РОФ-30 пр.)

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

42. 651(075.8)    Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Інформ. безпека"; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 288 с (РОФ-100 пр.)

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬІ СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ

43. 665.55(075.8)    Братичак М. М.  Основи промислової нафтохімії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Братичак ; Наук.-метод. центр. вищ. освіти М-ва освіти і науки України. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 602 с. – Бібліогр.: с. 593-594 (31 назва). – ISBN 978-966-553-654-3. (РОФ-100 пр.)

44. 662.74(075.8)    Братичак М. М.  Хімія та технологія переробки вугілля [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Братичак, С. В. Пиш'єв, М. В. Рудкевич ; Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. – Л. : Бескид Біт, 2006. – 272 с. – ISBN 966-8450-14-0 : 33,00. (РОФ-100 пр.)
45. 665.52.02(075.8)    Гуменецький В. В.  Процеси та обладнання нафтопереробних заводів [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Хім. технологія палив та вуглец. матеріалів" . – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. – 440 с (РОФ-30 пр.)

46. 669.14.018(075.8)    Дурягіна З. А.  Сплави з особливими властивостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України / З. А. Дурягіна, О. Я. Лизун, В. Л. Пілюшенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 236 с. : іл. – ISBN 978-966-553-646-8 : 12,00. (РОФ-100 пр

47. 666.1(075.8)    Дяківський С. І.  Термічне оброблення і напруження у склі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч.закл. Й. М. Ящишина. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. – 196 с. : іл. – ISBN 966-553-287-1 : 20,00. (РОФ-70 пр.)

48. 66.061.3(075.8)    Екстракція рослинної сировини [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму "Фармація" вищ. навч. закл. / Ю. І. Сидоров, І. І. Губицька, Р. Т. Конечна, В. П. Новіков ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 336 с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-553-768-7 : 29,90. (РОФ-200 пр.)

49. 661.7.09(075.8)    Мельник С. Р.  Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. " Хім. технол. орган. речовин" ВНЗ / С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, З. Г. Піх ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 448 с. + CD. – ISBN 966-553-489-0 : 15,65. (РОФ-50 пр.)

50. 664.002.5(075.8)    Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. техн. та аграр. навч. закл. Ч.1 / П. С. Берник, З. А. Стоцько, І. П. Паламарчук та ін. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 336 с. : іл. – ISBN 966-553-406-8; 423 пр. (РОФ-100 пр.)

51. 66.01(075.8)   Семенишин Є. М.  Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямами "Хім. технологія та інженерія" та "Інженер. механіка" / Є. М. Семенишин, М. С. Мальований ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НУЛП, 2005. – 420 с. – Бібліогр.: с. 408 (14 назв). – ISBN 966-553-444-0 : 16.80. (РОФ-30 пр.)

52. 664.002.5(075.8)    Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / І. П. Паламарчук, П. С. Берник, З. А. Стоцько та ін. – Л. : Бескид Біт, 2006. – 368 с. : іл. – ISBN 966-8450-13-2;       . (РОФ-200 пр.)

53. 678.01(075.8)    Тхір І. Г.  Фізико-хімія полімерів [Текст] : навч. посіб. для студ. рівня бакалавр та рівня спеціаліст за спец. "Хім. технологія високомолекуляр. сполук" та "Технологія переробки полімерів" / І. Г. Тхір, Т. В. Гуменецький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 240 с. – ISBN 966-553-448-3 : 20,00. (РОФ-100 пр.)

54. 666.1(075.8)    Ящишин Й. М.  Технологія скла [Текст] : в 3 ч. : навч. підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Й. М. Ящишин, Т. Б. Жеплинський, С. І. Дяківський ; за ред. Й. М. Ящишина. – Л. : Бескид Біт, 2004. – 250 с.  (РОФ-1000 пр.)

55. 666.1(075.8)    Ящишин Й. М.  Технологія скла [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 3 ч. Ч.1 : Фізика і хімія скла / Й. М. Ящишин ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Л. : Бескид Біт, 2008. – 204 с (РОФ-1500 пр.)

ТОЧНА МЕХАНІКА ТА АВТОМАТИКА

56. 681.142.2:51   Maple 7. Основи практичного застосування [Текст] / М. О. Гірник, А. В. Костенко, М. В. Лучко [та ін.]. – Л. : ВНТЛ-Класика, 2002. – 174 с (РОФ-50 пр.)

57. 681.142.2:621.3(075.8)    Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Р. Я. Паранчук, І. Р. Головач ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. (РОФ-50пр.)

58. 681.142.7(075.8)   Березюк Б. М.  Системи і мережі передавання даних [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / Б. М. Березюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 200 с. – (Дистанційне навчання; № 34). – ISBN 966-553-484-Х : 7, 35. (РОФ-50пр.)

59. 681.142.2    Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних [Текст] : монографія / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець та ін. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 348 с. – ISBN 966-553-578-1 : 21,40. (РОФ-30 пр.)

60. 681.142(075.8)    Лукащук Л. О.  Оптимальний розподіл швидкодії між пристроями обчислювальної системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.080401 та 6.080401 "Інформ. упр. системи" / Л. О. Лукащук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 92 с . – ISBN 966-553-487-4 : 5,93. (РОФ-100 пр.)

61. 681.142.2(075.8)    Малачівський П. С.  Програмування в середовищі Visual Basic [Текст] : навч. посіб. / П. С. Малачівський. – Л. : Бескид Біт, 2004. – 260 с. – ISBN 966-8450-06-Х : 18,60. (РОФ-50 пр.)

62. 681.142.7(075.8)    Марунчак Д. Є.  озгалужених систем [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. специальности 7.0804 та 8.0804.01 "Інформ. управляючі системи і технології" / Д. Є. Марунчак, А. Р. Сидор ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 124 с. – Бібліогр.: с. 118-120 (21 назв.). – ISBN 978-966-553-666-6 : 6,20. (РОФ-50 пр.)

63. 681.142.7(075.8)   Пелещишин А. М.  Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL [Текст] : навч. посіб. для магістрів спец. 8.080.404.01 "Інтелектуал. комп'ют. мережі та адміністрування інформац. ресурсів" / А. М. Пелещишин, П. І. Жежнич, О. В. Марковець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 164 с. –  : Без ціни. (РОФ-50 пр.)

64. 681.142.2(075.8)    Різник О. Я.  Логічне програмування [Текст] : навч. посіб. для студ. баз. напрямів "Комп'ют. науки" та "Вид.-поліграф. справа" / О. Я. Різник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 330 с. – ISBN 978-966-553-736-6. (РОФ-70 пр.)

65. 681.142(075.8)    Тимощук П. В.  Основи теорії проектування нейронних мереж [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Тимощук, М. В. Лобур ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-553-627-7. (РОФ-100 пр.)

БУДІВНИЦТВО

66. 69.059(075.8)    Бліхарський З. Я.  Реконструкція та підсилення будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму "Будівництво" вищ. навч. закл. / З. Я. Бліхарський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 108 с. : іл. – Бібліогр.: с. 106-107 (21 назва). – ISBN 978-966-553-724-3 : 7,70. (РОФ-50 пр.)

67. 697.1(075.8)    Вентилювання приміщень [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму "Будівництво" ВНЗ / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. М. Довбуш, З. С. Люльчак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007.(РОФ-100 пр.)

68. 69.059(075.8) Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель [Текст] : навч. посіб. для студ. буд. спец. ВНЗ / А. І. Гавриляк, І. Б. Базарник, Р. І. Кінаш, М. В. Котів ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; за ред. А. І. Гаврилюка. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 540 с. : іл. – ISBN 966-553-509-9. (РОФ-50 пр.)

ПРИНЦИПИ І ПРАКТИКА ПЛАНУВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ.ПЛАНУВАННЯ У МІСЬКІЙ ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТЯХ

69. 711    Дида І. А.  Екологічні основи традиційної української архітектури [Текст] : [монографія] / І. А. Дида ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 332 с.  (РОФ-20 пр.)

АРХІТЕКТУРА

70. 721.012.22(075.8)    Казаков Г. В.  Архітектура енергоощадних сонячних будинків [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Архітектура" / Г. В. Казаков ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 84 с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78 (53 назви). – ISBN 978-966-553-779-3 : 10,40. (РОФ-50 пр.)

71. 726.5(075.8)    Гнідець Р. Б.  Архітектура українських церков. Конструкція і форма [Текст] : Навч. посіб. для студ. напряму 1201 "Архітектура" / Р. Б. Гнідець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 140 с. : ілюстр. – ISBN 978-966-553-592-8. (РОФ-30 пр.)

72.  726.5(075.8)    Гнідець Р. Б.  Архітектура українських церков. Конструкція і форма [Текст] : Навч. посіб. для студ. напряму 1201 "Архітектура" / Р. Б. Гнідець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 140 с. : ілюстр. – ISBN 978-966-553-592-8. (РОФ-30 пр.)

73. 721.012.22(075.8)    Казаков Г. В.  Архітектура енергоощадних сонячних будинків [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Архітектура" / Г. В. Казаков ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 84 с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78 (53 назви). – ISBN 978-966-553-779-3 : 10,40. (РОФ-50 пр.)

74. 728.1(075.8)   Однородинний житловий будинок [Текст] : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Архітектура" вищ. навч. закл. / І. П. Гнесь, Р. А. Рудик, В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський ; "Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 112 с. : іл. – ISBN 978-966-553-621-5. (РОФ-30 пр.)

ПЛАСТИЧНІ МИСТЕЦТВА

75. 73(075.8)    Василенко Ф.   Образотворчі методи відображення архітектурно-мистецької спадщини та пейзажних мотивів [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Ф. Василенко ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 128 с. – ISBN 966-553-456-4 : 6.35. (РОФ-100 пр.)

МАЛЮВАННЯ ТА КРЕСЛЕННЯ. ДИЗАЙН.ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

76. 744(075.8)    Основи графічно-комп'ютерного оформлення підприємницьких проектів [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. дистанц. форми навчання / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, А. Л. Беспалов, Б. В. Панкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 172 с. : іл. – (Серія "Дистанційне навчання" ; № 46). – Бібліогр.: с. 168 (13 назв). – ISBN 978-966-553-708-3 : 7,80. (РОФ-30 пр.)


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

1. У2 Байдебура, Павло Андрійович. Вогонь землі [Текст] : роман, оповідання /    П. А.    Байдебура. – К.: Дніпро, 1979. – 494 с. – 2,10 (РОФ-1)

2. У2 Баш, Яків Васильович. Надія. На крутій дорозі [Текст] : романи / Я. В. Баш. – К.: Молодь, 1972. – 500 с. 1,13 (РОФ-1)

3. У2 Бегма, Андрій Васильович. Кизя, Лука Єгорович. Шляхи нескорених [Текст] : оповіді / А. В. Бегма. – К.: Політвидав, 1977. – 480 с.-1,90 (РОФ-1)

4. У2 Бейлін, Павло Юхимович. Найдорожче. Рік щастя. Живи солдате! [Текст] : повісті / П. Ю. Бейлін. – К.: Дніпро, 1973. – 549 с. – 1,50 (РОФ-1)

5. У2 Бейлін, Павло Юхимович. Рік щастя. Живи солдате! Завжди в дорозі [Текст] : повісті,  нариси / П. Ю. Бейлін. – К.: Дніпро, 1978. – 406 с. – 1,60 (РОФ-1)

6. У2 Бойко, Богдан Михайлович. Липовий цвіт сорок першого…[Текст] : роман / Б. М. Бойко. – К.: Рад. письменник, 1974. – 229 с. – 0,52 (РОФ-1)

7. У2 Бойченко, Александр Максимович. Молодость [Текст] : повесть / А. М. Бойченко. –  Киев : Рад. школа, 1982. – 318 с. – 1,80 (РОФ-1)

8. У2 Большак, Василь Григорович. Не журіться, професоре [Текст] : роман / В. Г. Большак. –  К.: Рад. письменник, 1978. – 336 с. – 1,40 (РОФ-1)

9. У2 Большак, Василь Григорович. Образа. Геліос – бог сонця [Текст] : роман, повість / В. Г. Большак. – К.: Рад. письменник, 1980. – 508 с. – 1,90 (РОФ-1)

10. У2 Бразов, Леонід Петрович. Такий довгий шлях [Текст] : повісті / Л. П. Бразов. – К.: Рад.  письменник, 1984. – 413 с. – 1,80 (РОФ-1)

11. У2 Бурлин, Валентин Федорович. Весна света  [Текст] : повесть о Михаиле Пришвине / В. Ф. Бурлин. – Киев : Рад. письменник, 1984. – 213 с. – 0,70 (РОФ-1)

12. У2 Бузницький, Олександр Григорович. Миронівський мередіан [Текст] : документальна  повість / О. Г. Бузницький. – К.: Рад. письменник, 1973. – 339 с. – 0, 74 (РОФ-1)

13. У2 Вакуленко, Віктор Дмитрович. Відгукнись моє серце [Текст] : роман / В. Д. Вакуленко. – К.: Рад. письменник, 1977. – 351 с. – 0,71 (РОФ-1)

14. У2 Васильченко, Степан Васильович. Твори [Текст] : в 3 т. / С. В. Васильченко. – К.: Дніпро, 1974 

15. Т.1 : 1903 - 1916 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 405 с. – 0,97 (РОФ-1)

16. Т.2 : 1909 - 1932 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 414 c. – 0,92 (РОФ-1)

17. Т.3 : 1901 - 1930 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 419 c. – 0, 92 (РОФ-1)

18. У2 Вільний, Володимир Микитович. Висока проба [Текст] : роман / В. М. Вільний. - К. : Рад. письменник, 1978. - 263 с. – 1,10 (РОФ-1)

19. У2 Гайдай, Іван Іванович. Сині ранки [Текст] : роман / І. І. Гайдай. – К.: Рад. письменник, 1979. - 237 с. – 1,00 (РОФ-1) 

20. У2 Герасимчук, Дмитро Костянтинович. Літак зі Львова [Текст] : повісті га оповідання / Д. К. Герасимчук. – К.: Рад. письменник, 1984. - 311 с. – 1,30 (РОФ-1)

21. У2 Гнидюк, Микола Якимович. Гора з горою не сходиться [Текст] : повість / М. Я. Гнидюк. – Львів: Каменяр, 1977. – 158 с. – 0,75 (РОФ-1)

22. У2 Голованивский, Савва Евсеевич. Тополь на том берегу [Текст] : роман в 2 кн. / С. Е. Голованивский. – М.: Сов. писатель, 1980. – 623 с. – 3,10 (РОФ-1)

23. У2 Головко, Андрій Васильович. Артем Гармаш [Текст] : роман в 3 кн. / А. В. Головко. – К.: Рад. письменник, 1971. – 768 с. – 1,35 (РОФ-1)

24. У2 Головченко, Иван Харитонович. Золотые ворота. Черное солнце [Текст] : романы / И. Х. Головченко, А. Г. Мусиенко. – М.: Сов. писатель, 1985. – 688 с. – 3,00 (РОФ-1)

25. У2 Головченко, Іван Харитонович. Голубий берег [Текст] : роман / І. К. Головченко, О. Г. Мусієнко. – К.: Рад. письменник, 1978. – 520 с. – 2,00 (РОФ-1)

26. У2 Гомін, Лесь. Голгофа. Люди [Текст] : романи / Л. Гомін. – К.: Дніпро, 1975. – 549 с. – 1,25 (РОФ-1)

27. У2 Гордиенко, Константин Алексеевич. Буймир [Текст] : роман / К. А. Гордиенко. – М.: Сов. писатель, 1970. – 303 с. – 0,63 (РОФ-1)

28. У2 Гордиенко, Константин Алексеевич. Буймир [Текст] : роман-трилогия / К. А. Гордиенко. – М.: Сов. писатель, 1981. – 751 с. – 3,40 (РОФ-1)

29. 12.  У2 Григурко, Іван Сергійович. Далекі села [Текст] : роман / І. С. Григурко. – К.:     Рад. письменник, 1978. – 1,20 (РОФ-1)

30. У2 Гуріненко, Петро Володимирович. Життя одне [Текст] : роман / П. В. Гуріненко. – К.: Дніпро, 1977. – 334 с. – 0,70 (РОФ-1)

31. У2 Гуцало, Євген Пилипович. Весна високосного року [Текст] : повісті, оповідання / Є. П. Гуцало. – К.: Молодь, 1973. – 274 с. - 0,62 (РОФ-1)

32. У2 Дереч, Дмитро Георгійович. Професор Жупанський [Текст]: роман, оповідання / Д. Г. Дереч. – К.: Дніпро, 1984. – 423 с. – 1,70 (РОФ-1)

33. У2 Дмитерко, Любомир Дмитрович. Останні кілометри [Текст] : роман / Л. Д. Дмитерко. – К.: Дніпро, 1972. – 190 с. – 0,35 (РОФІ-1)

34. У2 Доломан, Євген Михайлович. На безіменній висоті. Випробування вірності [Текст] : трилогія, роман / Є. М. Доломан. – К.: Дніпро, 1979. - 591 с. – 2,60 (РОФ-1)

35. У2 Дрозд, Владимир Григорьевич. Земля под копытами [Текст] : повести / В. Г. Дрозд. – М.: Мол. гвардия, 1983. – 398 с. – 1,60 (РОФ-1)

36. У2 Єніна, Віра Михайлівна. Минуле не минає. Істини розриваються поволі [Текст] : романи / В. М. Єніна. – К.: Дніпро, 1976. – 382 с. – 0,76 (РОФ-1)

37. У2 Журахович, Семен Михайлович. Гора над морем [Текст] : оповідання, повість, зустрічі, спогади / С. М. Журахович. – К.: Рад. письменник, 1975. -287 с. – 0,60 (РОФ-1)

38. У2 Журахович, Семен Михайлович. Избранное [Текст] : повести, рассказы, очерки / С. М. Журахович. – Л.: Худож. лит., 1980. - 496 с. – 1,80 (РОФ-1)

39. У2 Загребельний, Павло Архипович. З погляду вічності [Текст] : три романи про Д. Череду / П. А. Загребельний. – К.: Худож. літ., 1976. – 668 с. – 1,48 (РОФ-1)

40. У2 Загребельний, Павло Архипович. Левине серце [Текст] : роман / П. А. Загребельний. – К.: Рад. письменник, 1978. – 328 с. – 1,30 (РОФ-1)

41. У2 Залата, Леонид Дмитриевич. Далеко в Арденнах. Пламя в степи [Текст] : роман, повесть / Л. Д. Залата. – М.: Сов. писатель, 1984. – 448 с. – 1,90 (РОФ-1)

42. У2 Земляк, Василь Сидорович. Лебединая стая [Текст] : роман / В. С. Земляк. – М.: Сов. писатель, 1975. – 288 с. – 0,64 (РОФ-1)

43. У2 Збанацький, Юрій Оліферович. Твори [Текст] : в 2 т. / Ю. О. Збанацький. – К.: Дніпро, 1974 a. Т. 1 : Малиновий дзвін. Єдина. – 671 с.- 1,39 (РОФ-1)
b. Т. 2 : Хвилі. Поліські билиці. Оповідання. – 704 с. – 1,38 (РОФ-1)

44. У2 Авраменко, Олександр Іванович. Солодка чарка гіркоти [Текст] : повісті, новели / О. І. Авраменко. – К.: Дніпро, 1979. – 375 с. – 3,10 (РОФ-1)

45. У2 Бажан, Микола Платонович. Доробок [Текст] : вибрані поезії / М. П. Бажан. – К.: Дніпро, 1979. – 375 с. – 3,10 (РОФ-1)

46. У2 Байдебура, Павло Андрійович. Вогонь землі [Текст] : роман, оповідання / П. А.    Байдебура. – К.: Дніпро, 1979. – 494 с. – 2,10 (РОФ-1)

47. У2 Баталов, Валерій Гаязович. Останній слід Цезаря[Текст] : повісті, оповідання / В. Г. Баталов. – К.: Молодь, 1983. – 184 с. – 0,50 (РОФ-1)

48. У2 Баш, Яків Васильович. Надія. На крутій дорозі [Текст] : романи / Я. В. Баш. – К.: Молодь, 1972. – 500 с. 1,13 (РОФ-1)

49. У2 Бегма, Андрій Васильович. Кизя, Лука Єгорович. Шляхи нескорених [Текст] : оповіді / А. В. Бегма. – К.: Політвидав, 1977. – 480 с.-1,90 (РОФ-1)

50. У2 Бедзик, Юрій Дмитрович. Сильний помсти не жадає. Блакить [Текст] : романи / Ю. Д. Бедзик. – К.: Дніпро, 1975. – 491 с. – 0,97 (РОФ-1)

51. У2 Бейлін, Павло Юхимович. Найдорожче. Рік щастя. Живи солдате! [Текст] : повісті / П. Ю. Бейлін. – К.: Дніпро, 1973. – 549 с. – 1,50 (РОФ-1)

52. У2 Бейлін, Павло Юхимович. Рік щастя. Живи солдате! Завжди в дорозі [Текст] : повісті,  нариси / П. Ю. Бейлін. – К.: Дніпро, 1978. – 406 с. – 1,60 (РОФ-1)

53. У2 Близнець, Віктор Семенович. Древляни [Текст] : повісті / В. С. Близнець. – К.: Дніпро, 1979. – 304 с. – 1,30 (РОФ-1)

54. У2 Бойко, Богдан Михайлович. Липовий цвіт сорок першого…[Текст] : роман / Б. М. Бойко. – К.: Рад. письменник, 1974. – 229 с. – 0,52 (РОФ-1)

55. У2 Бойченко, Александр Максимович. Молодость [Текст] : повесть / А. М. Бойченко. –  Киев : Рад. школа, 1982. – 318 с. – 1,80 (РОФ-1)

56. У2 Большак, Василь Григорович. Не журіться, професоре [Текст] : роман / В. Г. Большак. –  К.: Рад. письменник, 1978. – 336 с. – 1,40 (РОФ-1)

57. У2 Большак, Василь Григорович. Образа. Геліос – бог сонця [Текст] : роман, повість / В. Г. Большак. – К.: Рад. письменник, 1980. – 508 с. – 1,90 (РОФ-1)

58. У2 Бразов, Леонід Петрович. Такий довгий шлях [Текст] : повісті / Л. П. Бразов. – К.: Рад.  письменник, 1984. – 413 с. – 1,80 (РОФ-1)

59. У2 Бурлин, Валентин Федорович. Весна света  [Текст] : повесть о Михаиле Пришвине / В. Ф. Бурлин. – Киев : Рад. письменник, 1984. – 213 с. – 0,70 (РОФ-1)

60. У2 Бузницький, Олександр Григорович. Миронівський мередіан [Текст] : документальна  повість / О. Г. Бузницький. – К.: Рад. письменник, 1973. – 339 с. – 0, 74 (РОФ-1)

61. У2 Вайнруб, Матвій Григорович. Однополчани [Текст] : розповіді про солдатський подвиг / М. Г. Вайнруб. – К.: Рад. письменник, 1975. – 367 с. – 0,80 (РОФ-1)

62. У2 Вакуленко, Віктор Дмитрович. Відгукнись моє серце [Текст] : роман / В. Д. Вакуленко. – К.: Рад. письменник, 1977. – 351 с. – 0,71 (РОФ-1)

63. У2 Васильченко, Степан Васильович. Твори [Текст] : в 3 т. / С. В. Васильченко. – К.: Дніпро, 1974

64. Т.1 : 1903 - 1916 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 405 с. – 0,97 (РОФ-1)

65. 21. Т.2 : 1909 - 1932 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 414 c. – 0,92 (РОФ-1)

66. Т.3 : 1901 - 1930 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. - 419 c. – 0, 92 (РОФ-1)

67. У2 Васильківський, Олександр Олексійович. ...І всі, хто не забув [Текст] : роман / О. О. Васильківський. – К. : Рад. письменник, 1984. - 391 с. – 1,15 (РОФ-1)

68. У2 Вільний, Володимир Микитович. Висока проба [Текст] : роман / В. М. Вільний. - К. : Рад. письменник, 1978. - 263 с. – 1,10 (РОФ-1)

69. У2 Єніна, Віра Михайлівна. Минуле не минає. Істини розриваються поволі [Текст] : романи / В. М. Єніна. – К.: Дніпро, 1976. – 382 с. – 0,76 (РОФ-1)

70. У2 Авраменко, Олександр Іванович. Солодка чарка гіркоти [Текст] : повісті, новели / О. І. Авраменко. – К.: Дніпро, 1979. – 375 с. – 3,10 (РОФ-1)You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.