Робота із публікаціями в інформаційній системі ScienceLP

Що робити коли Вам не підтвердили публікацію в системі ScienceLP:

1. Надати оригінал публікації в Науково-технічну бібліотеку відповідальним особам (відділ наукової бібліографії, вул. Професорська 1, кім. 16, 17).

2. У випадку відсутності оригінала надішліть PDF файл з титульним і зворотним аркушем, змістом видання, першою та останньою сторінкою публікації  або відсканований варіант зазначених сторінок на електронні скриньки відповідальним особам НТБ.

3. Для додаткової інформації телефонуйте у відділ наукової бібліографії  (032) 258-22-11.

№ п/п

Інститут

ПІБ відповідальної особи з НТБ

Електронна скринька

1

ІАРХ

 

Ніколюк Олена Борисівна

 

Olena.B.Nikolyuk@lpnu.ua

 

ІБІД

 

ІГДГ

2

ІГСН

Пашкевич Ірина Миронівна

Iryna.M.Pashkevych@lpnu.ua

3

ІНЕМ

Проскурницька Романія

Володимирівна

Romaniia.V.Proskurnytska@lpnu.ua

4

ІСТР

Ільницька Тетяна Василівна

Tetiana.V.Ilnytska@lpnu.ua

 

ІХХТ

5

ІЕСК

Сергєєва Мирослава Василівна

 Myroslava.V.Serhyeyeva@lpnu.ua

 

ІІМТ

6

ІКНІ

Наумова Олена Вікторівна

 

Olena.V.Naumova@lpnu.ua

 

7

ІКТА

Левків Тамара Ігорівна

Tamara.I.Levkiv@lpnu.ua

 

ІТРЕ

8

ІНПП

Голубка Жанна Романівна

Zhanna.R.Holubka@lpnu.ua

9

ІМФН

 

Яремій Леся Петрівна

 

Lesia.P.Yaremiy@lpnu.ua

 

ІАПО

 

МІОК

 

ІППТ