Формування персонального покажчика

Одним із видів джерельної бази наукової діяльності є праці біобібліографічного характеру, зокрема, персональні покажчики. Такі видання відображають, у переважній своїй більшості, поточну та ретроспективну бібліографічну інформацію для висвітлення наукового доробку вченого. Бібліографічні та біобібліографічні покажчики це структурована інформація, яка є основним джерелом, при створенні біобібліографічних словників, написанні статей енциклопедичного, довідкового характеру, монографій і т.д..

Перший персональний бібліографічний покажчик підготовлений бібліотекою Національного університету "Львівська політехніка" у 1986 році. Серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», яка сформувалась у 1996 році, відображає весь комплекс наукових робіт видатних вчених, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ці видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Це матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл університету.

Перш ніж заповнювати форму, що подана нижче, пропонуємо ознайомитись із своїм бібліографічним списком праць у електронному каталозі (Розділ Класифікатори -> Праці вчених Львівської політехніки). Якщо список є неповним - просимо надати нам інформацію про публікації, яких бракує.

Укладання покажчика здійснює відділ Наукової бібліографії (тел. (038) 032-258-22-11, завідувач відділу - Войтович Ірина Остапівна, email: iryna.o.voytovych@lpnu.ua)

Заповніть форму і ми зробимо покажчик