Індивідуальна консультація

Надаємо консультації за такими темами:

  • робота із платформою Web of Science (пошук публікацій, реєстрація, пошук журналу для представлення результатів досліджень і т.д.);
  • створення профілю у Google Scholar;
  • основ створення віртуального профілю вченого та його просування (на основі платформи ResearchGate); 
  • створення профілю ResearcherID;
  • створення профілю та робота із ідентифікатором ORCID;
  • робота із бібліографічними менеджерами;
  • робота із бібліографічним описом (стандарт ДСТУ 7.1:2006) та бібліографічним посиланням (стандарт ДСТУ 8302:2015);
  • основи академічного письма (поняття плагіату, коректного посилання на інформаційні джерела і т.д.);
  • просування наукових видань у наукометричних базах даних (проводимо аналіз відповідності поточного стану речей до сучасних вимог до наукового видання та надаємо рекомендації у вигляді послідовності кроків, щоб видання потрапило у наукометричні бази даних). 

Заповніть форму для отримання індивідуальної консультації