Марія Склодовська-Кюрі - Doctor Honoris Causa

З цього часу минуло: 
108 років 4 тижні

 

Вперше у Політехнічній школі звання почесний Doctor Honoris Causa Львівської політехніки було присвоєно Марії Склодовській-Кюрі. (див. Марія Склодовська-Кюрі у Львівській політехніці [Електронний ресурс] : [вірт. вист.] / Наук.-метод. від. Наук.-техн. б-ки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; [підгот. Р. С. Самотий]. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2011. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/node/247 (дата звернення: 27.06.2016). – Назва з екрана).