Народився Абрам Рабінович

З цього часу минуло: 
114 років 1 місяць

 

Абрам Наумович Рабінович – професор машинобудування. У 1948 р. був скерований у Львівський політехнічний інститут на посаду завідуючого кафедри «Технологія машинобудування, металорізальні верстати». Напрямок науково-дослідної роботи кафедри – автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні. Ним розроблені і впроваджені у промисловість ряд робіт з автоматизації процесів виробництва і складання комбайнових ланцюгів, автоматів для контролю розмірів і твердості деталей тощо. Його науковий здобуток – 110 опублікованих наукових статей, монографій, книжок. З його участю засновано наукову школу теоретичних основ розробки та проектування автоматичних верстатів і пристроїв для машинобудування і приладобудування.