Народився Бруно Абданк Абаканович

З цього часу минуло: 
168 років 2 місяці

 

Бруно Абданк Абаканович – приват-доцент нарисної геометрії. Вів науково-дослідну роботу над пристроями для вимірювання полів, обмежених довкола кривою, у результаті чого винайшов інтегратор. Дослідник А. Абаканович зробив багато винаходів у галузі будови котушок до динамоелектричних машин, конструкції електричного дзвінка для залізничної сигналізації, а також електричних ламп нового типу. З 1878 р. до останніх днів свого життя вів рубрику наукових природничих і промислових хронік у варшавському журналі «Атенеум» – органі товариства природознавців імені Коперника, а також  редагував додаток у львівському журналі «Космос». У 1881 р. переселився до Парижа, де заснував електротехнічну лабораторію. (див. Абаканович Абданк Бруно – видатний винахідник, вчений в галузі математики і електротехніки (до 160-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : [вірт. вист.] / Від. наук. бібліогр. Наук.-техн. б-ки Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Електрон. текст. дані. – Львів, 2012. – Режим доступу http://library.lp.edu.ua/uk/bruno-abdank-abakanovych-vydatnyy-vynahidnyk-vchenyy-u-galuzi-matematyky-i-elektrotehniky-do-160 (дата звернення: 28.09.2016). – Назва з екрана).