Народився Домінік Зброжек

З цього часу минуло: 
188 років 1 місяць

 

Домінік Зброжек – професор геодезії та сферичної астрономії. У 1871 році призначений професором і очолив найдавнішу в Україні кафедру геодезії і сферичної астрономії Технічної академії у Львові (з 1877 р. – Політехнічна школа). Обирався ректором Львівської політехнічної школи у 1888–1989 навчальному році. Засновник і перший керівник астрономічної обсерваторії і метеостанції у Політехніці. Перший у Політехнічній школі почав читати лекції із сферичної астрономії (1886 р.), створив першу «Нівелірну мережу» міста Львова. Автор п’ятнадцяти наукових праць та навчальних посібників з геодезії, порівняльних обчислень, метеорології тощо. Керував топографічними роботами у Жовкві, Золочеві, Тарнові, Коломиї, Калуші, Перемишлі, Саноку, Ярославі, Ряшеві та Галичі. Створив перший план Галича із зображенням рельєфу горизонталями, за яким вдалося знайти історичний центр міста (див. Видатні вчені Львівської політехніки – Домінік Зброжек [Електронний ресурс] : [вірт. вист.] / Від. наук. бібліогр. Наук.-техн. б-ки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; [підгот. М. В. Загачевська, Г. М. Щитинська]. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2010. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/node/249 (дата звернення: 29.06.2016). – Назва з екрана).