Народився Григорій Аксельруд

З цього часу минуло: 
101 рік 3 місяці

 

Г. А. Аксельруд – професор кафедри процесів та апаратів хімічного виробництва. У 1969–1987 роках був завідувачем кафедри процесів і апаратів хімічного виробництва. У 1987–1995 роках працював професором на кафедрі хімічної інженерії та промислової екології. Розробляв методи моделювання і розрахунків масообмінної апаратури в системі тверде тіло – рідина. Створив та очолював у 1965–1987 роках наукову школу з напряму «Масообмін у системах з твердою фазою». На основі теоретичних положень розробив ряд технологічних процесів та методів їх інтенсифікації, які впроваджено у промислове виробництво.