Народився Іван Левинський

З цього часу минуло: 
169 років 1 місяць

 

Іван Левинський – професор кафедри утилітарного будівництва. У 1901 р. І. Левинський був обраний надзвичайним професором Політехніки. Розвиток архітектури кінця XIX – початку XX ст. зумовив потребу створення в Політехнічній школі нової кафедри – утилітарного будівництва, керівником якої було призначено професора І. Левинського. Крім основного курсу утилітарного будівництва, він вів курс залізничного будівництва на відділенні інженерії. У 1912 і 1913 навчальних роках І. Левинського було обрано деканом будівельного відділення. У 1891 році заснував власну фабрику виробництва декоративної та побутової кераміки з гуцульськими народними орнаментами. З групою архітекторів побудував керамічну фабрику на Янівській рогатці. Ці дві фабрики започаткували розвиток промислової кераміки в Галичині (див. Іван Левинський і Львівська політехніка (до 160-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] : [вірт. вист.] / Від. наук. бібліогр. Наук.-техн. б-ки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; [підгот. Г. М. Щитинська]. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2012. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/node/243 (дата звернення: 27.06.2016). – Назва з екрана).