Народився Рубен Акопян

З цього часу минуло: 
91 рік 7 місяців

 

Р. А. Акопян – професор кафедри автомобілів. У 1977–1992 роках завідував кафедрою автомобілів. Спеціаліст у галузі підресорювання транспортних засобів. Керував госпдоговірною і науково-дослідною роботою. Під його керівництвом була розроблена тема «Дослідження впливу пневматичної підвіски на експлуатаційні якості автомобілів». Він автор понад 184 наукових праць, серед них – три монографії, 55 авторських свідоцтв на винаходи, з яких 14 впроваджено у виробництво.