Народився Василь Кузнєцов

З цього часу минуло: 
109 років 2 місяці

 

В. І. Кузнецов – професор кафедри геології, мінералогії і петрографії, декан нафтового факультету, доктор геолого-мінералогічних наук.