Народився Володимир Перхач

З цього часу минуло: 
89 років 10 місяців

 

Професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки. Впровадив у навчальний процес сучасні математичні методи, які використовуються студентами у курсовому і дипломному проектуванні. У науково-дослідній роботі сформував новий напрям – «Математичне моделювання процесів і оптимізація електроенергетичних систем з вентильними пристроями». Піонер комп’ютеризації, методів аналізу і оптимального синтезу електромагнітних кіл і електроенергетичних систем, учений в галузі методології та дидактики вищої школи. Автор 200 наукових праць, з них – 11 україномовних підручників та посібників.