Народився Яків Беркман

З цього часу минуло: 
123 роки 6 місяців

 

Я. П. Беркман – професор кафедри загальної і неорганічної хімії. Був деканом хіміко-технологічного факультету. Очолював кафедру загальної і неорганічної хімії у 1945–1967 роках. Видатний вчений в галузі синтетичних продуктів шкіряного виробництва, заслужений діяч науки і техніки УРСР. Основні напрями наукової діяльності – синтез і дослідження властивостей штучних дубильних речовин. На основі здобутих ним результатів і винаходів у СРСР організовано виробництво синтетичних дубильних речовин. Опублікував понад 100 наукових праць і винаходів.