Народився Євген Поліщук

З цього часу минуло: 
89 років 1 місяць

 

Євген Степанович Поліщук – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій. Напрямок наукових досліджень: первинні перетворювачі неелектричних величин в електричні. У 1971–1982 роках був завідувачем кафедри інформаційно-вимірювальної техніки. У 1980-1993 роках – декан факультету автоматики. Організатор і науковий керівник лабораторії «Електротермометрія». Від 1990 року – професор кафедри інформаційно-вимірювальної технології. Від 1971 року до 1992 був відповідальним редактором збірника «Контрольно-вимірювальна техніка». З 1992 р. – член редколегії збірника «Вимірювальна техніка і метрологія». Автор понад 200 наукових праць, 5 навчальних посібників; мав 50 авторських свідоцтв на винаходи.