Народився Євген Замора

З цього часу минуло: 
106 років 1 місяць

 

Євген Федорович Замора – кандидат технічних наук, професор кафедри конструювання і технології виробництва радіоапаратури. З 1947 р. працював на кафедрі радіотехніки старшим викладачем. В 1954 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1958–1968 рр. був деканом радіотехнічного факультету. У 1960 р. створив та очолив кафедру конструювання і технології виробництва радіоапаратури, якою керував до 1974 року. Організував при кафедрі науково-дослідну лабораторію, яка проводила дослідження в галузі генерування високостабільних коливань НВЧ діапазону, започаткувала в Україні роботи в галузі автоматизації конструкторського проектування радіоелектронної апаратури. У 1961-1962 рр. виконував обов’язки проректора Львівського політехнічного інституту з навчальної роботи. Від 1974 р. працював професором кафедри конструювання і технології виробництва радіоапаратури, а з 1975 р. – професором кафедри радіотехнічних пристроїв. Опублікував 87 наукових і методичних робіт, серед яких одна монографія і 10 авторських свідоцтв. (див. Замора Євген Федорович (1914–1981) [Електронний ресурс] : [вірт. вист.] / Від. ослуговування наук. літ. Наук.-техн. б-ки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; [підгот. Л. В. Волкова]. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2014. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/Zamora (дата звернення: 28.09.2016). – Назва з екрана).