Наукова діяльність

Науково-дослідна робота спрямована на удосконалення діяльності бібліотеки. Дослідження проводяться співробітниками різних структурних підрозділів, формально об’єднаними в одну творчу групу. 
Для виконання поставленого завдання налагоджена постійна співпраця з кафедрами Національного університету Львівська політехніка». Наукові дослідження проводяться в межах робочого часу, а їх результати оприлюднюються у вигляді публікацій статей, монографій, бібліографічних видань та виступах на конференціях. 
Науково-дослідна робота бібліотеки здійснюється за такими глобальними проблемами. 

«Документальна пам’ять України»

 • книжкова культура Галичини: історія, джерельна база;
 • видавнича діяльність Львівської політехніки.

 

«Науково-бібліографічне опрацювання та розкриття фондів бібліотеки»

 • бібліографічна реконструкція історичних колекцій та зібрань бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • біобібліографія вчених Національного університету «Львівська політехніка»;
 • формування бази даних «Історія Львівської політехніки (1844-2009)».

 

«Проблеми бібліотекознавства»

 • історія бібліотечної справи Галичини ХVІІІ - поч. ХХ ст.
 • збереження фондів бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: стан та перспективи;
 • бібліотекознавчі засади організації бібліотечних будівель як функціональних комплексів;
 • тенденції розвитку потоку Веб-публікацій українських бібліотекознавців з позицій інформетрії;
 • створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів;
 • маркетингові дослідження – складова вивчення потреб користувачів.

 

«Проблеми інформатизації бібліотечних процесів»

 • дослідження можливостей автоматизованих бібліотечних інформаційних систем;
 • розроблення та впровадження бібліотечних електронних послуг;
 • розроблення та впровадження бібліотечних веб систем.

 

«Науково-методична робота»

 • науково-методичний супровід дослідницької роботи співробітників бібліотеки;
 • науково-методичне забезпечення провідних процесів роботи бібліотеки та основних технологічних процесів.

Робоча група зі створення Енциклопедії Львівської політехніки 

У Науково-технічній бібліотеці створена робоча група з підготовки матеріалів для видання "Енциклопедії Львівської політехніки". Основним напрямками роботи Групи є науково-дослідна та редакційно-видавнича робота. Група є тимчасово cтвореним структурним підрозділом НТБ і складається з працівників бібліотеки та займається такими роботами:

 • Пошук і підготовка матеріалів до Енциклопедії Львівської політехніки.
 • Співпраця з підрозділами університету з метою отримання відомостей з історії університету.
 • Дослідження біографічних даних з архівних особових справ працівників університету.
 • Робота з біобібліографічною базою даних Електронної Енциклопедії Львівської політехніки.
 • Аналіз і актуалізація інформації з історії університету в існуючих виданнях.
 • Написання та редагування біограм, тематичних та біографічних статей для енциклопедії.
 • Подання рукописів статей, підготовка їх до набору та коректура.