Праці видатних вчених-хіміків НУ “Львівська політехніка” у фонді НТБ. Початок ХХ сторіччя