Редагування бібліографічних списків

Під час написання наукової роботи важливою конпонентою є якісне формування списку використаної літератури. На жаль, не всі автори звертають на нього належну увагу. А дарма. Оскільки спеціалізоване програмне забезпечення аналізує цей список і за ним розраховується індекс цитування. Якщо ж автор зробить помилку, не в тому порядку надасть відомості у бібліографічному описі - програмне забезпечення може неправильно проаналізувати ці дані і, відповідно, індекси цитування вченого можуть бути недостовірними. Тому, з метою популяризації діяльності вчених Львівської політехніки, ми впрвадили нову послугу - редагування списків літературних джерел. І не важливо чи це спиок до дисертаційної роботи, реферату чи статті. 

Після надсилання нам списку, працівник бібліотеки оцінить об'єм робіт і якщо до вказаної дати не встигне опрацювати надісланий список - Вас повідомить на вказану Вами електронну скриньку та буде узгоджено подальші дії.

Під редагуванням бібліографічного списку потрібно розуміти перевірку на de visu та редагування опису відповідно до "ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання"

Опрацювання списків здійснює відділ наукової бібліографії (Завідувач відділу: Войтович Ірина Остапівна, тел.: +38(032) 258-22-11, e-mail:  iryna.o.voytovych@lpnu.ua)

Послуга надається виключно в порядку загальної черги та надається користувачам, що не мають заборгованості перед бібліотекою.

Заповніть форму та надішліть нам список