Рейтинг популярності матеріалів в інституційному репозитарії "Львівської політехніки"

У рамках Міжнародного Тижня Відкритого Доступу Науково-технічна бібліотека проаналізувала популярність розміщених в інституційному репозитарії матеріалів відкритого доступу. Представляємо Вашій увазі топ-10 файлів за завантаженнями і топ-10 матеріалів за переглядами.

 

Топ-10 файлів за завантаженнями:

 

Топ

Кількість завантажень

Бібопис

Файл

1

21511

Stajanča M. Environmental impacts of cement production / Miroslav Stajanča, Adriana Eštoková // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 296–302. – Bibliography: 6 titles.

55-Stajanca-296-302.pdf

2

17968

Holtvian V. Nonce vocabulary items as untranslatables or translatables in Ukrainian – English media communication / Valentyna Holtvian, Iryna Severynchuk // Людина. Комп'ютер. Комунікація : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра прикладної лінгвістики. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 213–216. – Bibliography: 9 titles.

54-213-216.pdf

3

15350

Беспалюк Х. М. Особливості формування та оцінювання “лійки конверсії” веб-сайта та блогу / Х. М. Беспалюк, О. І. Глянцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 131–137. – Бібліографія: 16 назв.

19-131-137.pdf

4

14548

Мина Ж. В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. / Ж. В. Мина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132–136. – Бібліографія: 18 назв.

21.pdf

5

3877

Котова С. С. Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне значення / С. С. Котова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388–392. – Бібліографія: 8 назв.

67.pdf

6

3320

Величкевич М. Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи / М. Б. Величкевич, Н. В. Мітрофан, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 44–53. – Бібліографія: 20 назв.

7-44-53.pdf

7

2706

Олексів І. Б. Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства / І. Б. Олексів, Р. В. Фещур // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 436 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 256–263. – Бібліографія: 9 назв.

51.pdf

8

2670

Плотніченко І. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку швейної промисловості України / І. Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109–114. – Бібліографія: 7 назв.

18-109-114.pdf

9

2482

Рудницька О. М. Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств / О. М. Рудницька, Я. Р. Біленська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 132–138. – Бібліографія: 6 назв.

19.pdf

10

2191

Дорош І. Боротьба з тероризмом: особливості, методи, шляхи / Ігор Дорош // Студентська молодь і науковий поступ : матеріали VI Міжвузівської щорічної наукової студентської конференції / Львівський університет бізнесу і права ; за редакцією доктора економічних наук, професора Л. А. Янковської. – Львів, 2009. – C. 135–142. – Бібліографія: 3 назви.

31.pdf

 

Топ-10 матеріалів за переглядами:

 

Топ

Кількість переглядів

Бібопис

1

610

Слюсарчук Ю. Компетентнісний підхід до підготовки іт-фахівців на основі проектного навчання / Ю. Слюсарчук, Л. Джавала, Л. Угрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. – 2015. – № 831. – С. 29–34. – Бібліографія: 14 назв.

2

563

Development and characterization of novel fore safe epoxy resins / Zbigniew Brzozowski, Sylwia Staszczak, Pawel Koziol, Wojciech Zatorski, Dariusz Bogdal // Chemistry & Chemical Technology. – 2009. – Volume 3, number 4. – P. 269–276. – Bibliography: 23 titles.

3

470

Клімов Е. С. Вдосконалення методу розрахунку моменту опору повороту шини залежно від конструктивних параметрів керованого моста : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори / Едуард Сергійович Клімов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. - 23 с.

4

360

Gibas I. Review: synthetic polymer hydrogels for biomedical applications / Iwona Gibas, Helena Janik // Chemistry and Chemical Technology. – 2010. – Volume 4, number 4. – P. 297–304. – Bibliography: 73 titles.

5

284

Сергеєва Л. Управління професійними навчальними закладами у країнах Європейського Союзу / Лариса Сергеєва // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2012. – № 3. – С. 207–212. – Бібліографія: 7 назв.

6

257

Зарівняк І. І. Ризики маркетингової діяльності машинобудівних підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування / Ірина Іванівна Зарівняк ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 23 с. – Бібліографія: с. 18–20 (13 назв).

7

251

Ліщук Р. І. Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти / Роман Ігорович Ліщук ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2016. – 139 с. – Бібліографія: с. 125–137 (107 назв).

8

251

Андруневчин О. М. Суб’єкти адміністративного судочинства в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Михайлівна Андруневчин ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. - 23 с.

9

226

Дудикевич В. Б. Особливості інцидентів у сучасному кібернетичному просторі та їх вплив на безпеку суспільства / В. Б. Дудикевич, Б. М. Березюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 880. — С. 73–78.

10

207

Гнилянська Л. Й. Організація збутової діяльності підприємства / Л. Й. Гнилянська, В. Я. Топоровський // Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю : тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 травня 2014 р., Львів : до 170-річчя Національного університету «Львівська політехніка» / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 16–17.