Рейтинг популярності матеріалів в інституційному репозитарії "Львівської політехніки"

У рамках Міжнародного Тижня Відкритого Доступу Науково-технічна бібліотека проаналізувала популярність розміщених в інституційному репозитарії матеріалів відкритого доступу. Представляємо Вашій увазі топ-10 файлів за завантаженнями і топ-10 матеріалів за переглядами.

 

Топ-10 файлів за завантаженнями:

 

Топ

Кількість завантажень

Бібопис

Файл

1

44161

Stajanča M. Environmental impacts of cement production / Miroslav Stajanča, Adriana Eštoková // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 296–302. – Bibliography: 6 titles.

55-Stajanca-296-302.pdf

2

18153

Holtvian V. Nonce vocabulary items as untranslatables or translatables in Ukrainian – English media communication / Valentyna Holtvian, Iryna Severynchuk // Людина. Комп'ютер. Комунікація : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра прикладної лінгвістики. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 213–216. – Bibliography: 9 titles.

54-213-216.pdf

3 16322

Мина Ж. В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. / Ж. В. Мина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132–136. – Бібліографія: 18 назв.

21.pdf

4

15390

Беспалюк Х. М. Особливості формування та оцінювання “лійки конверсії” веб-сайта та блогу / Х. М. Беспалюк, О. І. Глянцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 131–137. – Бібліографія: 16 назв.

19-131-137.pdf

5

8550

Wysoki Т. System motywowania pracownikow w przedsiеbiorstwie / T. Wysoki, M. Wysocki // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 494 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9–24.

3_­9-­24.pdf

6

7503

Котова С. С. Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне значення / С. С. Котова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388–392. – Бібліографія: 8 назв.

67.pdf

7

6888

Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кириленко О. П., Кізима Т. О., Горин В. П. та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль: Вектор, 2013. - 420 с.

Finance_­foreign_­countries.pdf

8

6641

Величкевич М. Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи / М. Б. Величкевич, Н. В. Мітрофан, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 44–53. – Бібліографія: 20 назв.

7-44-53.pdf

9

6289

Рудницька О. М. Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств / О. М. Рудницька, Я. Р. Біленська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 132–138. – Бібліографія: 6 назв.

19.pdf

10

6181

Дорош І. Боротьба з тероризмом: особливості, методи, шляхи / Ігор Дорош // Студентська молодь і науковий поступ : матеріали VI Міжвузівської щорічної наукової студентської конференції / Львівський університет бізнесу і права ; за редакцією доктора економічних наук, професора Л. А. Янковської. – Львів, 2009. – C. 135–142. – Бібліографія: 3 назви.

31.pdf

 

Топ-10 матеріалів за переглядами:

 

Топ

Кількість переглядів

Бібопис

1

2462

Реакція Дільса-Альдера у синтезі нових гетероциклічних похідних 1,4-хіноїдних сполук / Ю. Думанська, І. Щекун, Ю. Шах, А. Кудрінецька, В. Сингаєвський, Б. Литвин, А. Кархут, С. Половкович, І. Губицька, Л. Болібрух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 123–130. – Бібліографія: 5 назв.

2

1668

Крикавський Є. В. Логістична концепція “побудови” системи теплозабезпечення міста / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак, Б. С. Брухаль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 499 : Логістика. – С. 307–314. – Бібліографія: 7 назв.

3

1667

Буртник В. Служба зайнятості та міграційні процеси на Львівщині / Василь Буртник // Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання : збірник наукових статей і виступів на міжнародній науково-практичній конференції, 22 березня 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2012. – С. 90–97.

4

1665

Денисов О. Є. Аналіз інвестиційної привабливості виробничих підприємств / О. Є. Денисов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 162–169. – Бібліографія: 3 назви.

5

1664

Бахор З. М. Класифікація режимів навантажень трансформаторів підстанцій електричних мереж / З. М. Бахор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 7-11. – Бібліографія: 5 назв.

6

1664

Кульчицький А. Я. До питання про деформації інженерних споруд Теребля-Ріцького техногенного полігону / А. Я. Кульчицький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 76. – С. 47–52. – Бібліографія: 15 назв.

7

1663

Косар Н. С. Інновації та їх забезпечення в електроенергетиці / Н. С. Косар, А. Є. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 425 : Проблеми економіки та управління. – С. 274–278. – Бібліографія: 5 назв.

8 1010 Development and characterization of novel fore safe epoxy resins / Zbigniew Brzozowski, Sylwia Staszczak, Pawel Koziol, Wojciech Zatorski, Dariusz Bogdal // Chemistry & Chemical Technology. – 2009. – Volume 3, number 4. – P. 269–276. – Bibliography: 23 titles.

9

889

Gibas I. Review: synthetic polymer hydrogels for biomedical applications / Iwona Gibas, Helena Janik // Chemistry and Chemical Technology. – 2010. – Volume 4, number 4. – P. 297–304. – Bibliography: 73 titles.

10

811

Davydov M. Partial semantic parsing of sentences by means of grammatically augmented ontology and weighted affix context-free grammar / M. Davydov, O. Lozynska, V. Pasichnyk // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2017. – Volum 6, number 2. – P. 27–32. – Bibliography: 24 titles.