Список РОФ

РЕЗЕРВНО-ОБМІННИЙ ФОНД

З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо Вам співпрацю по книгообміну документами з фондів нашої бібліотеки.
Для цього пропонуємо Вам ознайомитися з переліком документів, які знаходяться в резервно-обмінному фонді Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». Якщо Вас зацікавили конкретні видання і Вам є що запропонувати нам на обмін, просимо надіслати лист-замовлення з печаткою бібліотеки на ім’я директора Андрухіва Андрія Ігоровича. До листа додати список літератури з вказанням необхідної Вам кількості.

Наша адреса :

Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка»

вул. Професорська,1

79013, м. Львів-13

  • телефон відділу комплектування – (032) 258-21-64
  • зав. відділу комплектування – Бандрівська Світлана
  • e-mail: books@lpnu.ua

Щиро сподіваємося на співпрацю з нашою бібліотекою.

Перелік літератури з резервно-обмінного фонду НТБ НУ «Львівська політехніка» станом на 01.09.2019 р.

МОВОЗНАВСТВО

1. Англійська мова : практикум для підгот. та виконання самост. робіт для студентів дистанц. навчання II курсу усіх спец.: навч. посіб. / О. Л. Гасько, Ю. О. Домбровський, Г. І. Корицька та ін.. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 168 с. ISBN 978-966-553-899-8 (РОФ-50 пр.)

2. Дружбяк, С. В.Німецько-український словник економічних термінів = Deutsch-ukrainisches wirtschaftsworterbuch : понад 6 000 [екон.] термінів та термінол. словосполучень. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 158, [2] с. - Access mode: . - ISBN 978-966-553-949-0 (РОФ-50 пр.)

3. Комунікативна німецька мова / За ред. В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпітцнера, М. Весни.- Львів : СП “БаК”, 1998. - 164 с.- ISBN 966-7065-14-6.  (РОФ-1998 пр.)

4. Ліхнякевич, І. О. Історія Німеччини. Від початків до сьогодення : навч. посіб.  - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 232 с. : іл. - Access mode: . - Тит. арк. парал. нім. ; обкл.: нім. - ISBN 978-966-553-955-1 (РОФ-50 пр.)

5. Німецько-український термінологічний посібник з історії архітектури та містобудування: близько 5 000 термінів : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. "Архітектура" / Г. П. Петришин, В. В. Задорожний, С. І. Топилко et al. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : ЕКОінформ, 2006. - 260 с. - ISBN 996-8628-00-4. (РОФ-49 пр.) 

6. Спілкуємося англійською мовою / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. - Львів : СП “БаК”, 1998.- 276 с.- ISBN 966-7065-15-4. (РОФ-4998 пр.)

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

7. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур'є і Лапласа. Збірник задач і вправ : підруч. [для студентів спец., які належать до галузі знань "Інженерія", та спец. "Приклад. математика"] / П. П. Костробій, Д. В. Уханська, Т. М. Сало та ін. ;. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 200 с. : іл. - ISBN 978-617-607-078-8 (РОФ-50 пр.)

8. Математика для вступників до вузів : навч. посіб. / за ред. В. В. Семенця. - Харків : Компанія "Сміт", 2002. - 1120 с. - ISBN 966-95983-1-1. (РОФ-18) 

9. Практикум з елементарної математики : навч. посіб. для учнів серед. шк. і абітурієнтів. Ч.1 / за ред. Ю. К. Рудавського. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 224 с. – ISBN 966-96071-5-9. (РОФ-88 пр.)

10. Практикум та задачі з математичного аналізу : навч. посіб. для студентів інж.-техн. спец. вищ. закл. освіти / М. А. Сухорольський. - Київ : Освіта України, 2012. - 421 с. - ISBN 978-966-188-311-5 (РОФ-80 пр.)

11. Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв'язки крайових задач : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. закл. Освіти. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. – 236 с. – ISBN 966-553-004-6. (РОФ-100 пр.)

АСТРОНОМІЯ. АСТРОФІЗИКА. КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОДЕЗІЯ​

12. Бурштинська, Х. В. Аерокосмічні знімальні системи : навч. посіб. [для студентів, аспірантів, науковців]. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 288, [4] с. - ISBN 978-966-553-951-3 (РОФ-50 пр.)

ФІЗИКА

13. Гук В. М.  Теорія поля : навч. посіб. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2003. – 148 с. - ISBN 966-553-330-4. (РОФ-398 пр.)

14. Бурак Я. Й.  Аналітична механіка локально навантажених оболонок. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. - ISBN 966-7597-63-6. (РОФ-28 пр.)

15. Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв'язування : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / Б. М. Романишин, І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Ф. М. Гончар. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - 144 с. - ISBN 978-966-553-718-2 (РОФ-50 пр.)

16. Лопатинський І. Є. Збірник задач з фізики для розв’язування з використанням комп»ютера : навч. посіб. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2006. – 316 с. - ISBN 966-553-539-0. (РОФ-100 пр.)

17. Лукіянець Б. А.  Основи квантової фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-техн. та інж.-техн. спец. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 420 с. – ISBN 978-966-553-859-2. (РОФ-28 пр.)

18. Мінаков А. О.  Статистична радіофізика : підручник. для студ. ВНЗ. Ч.1 : Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. – Харків : Вид-во «Веста», 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-08-3052-3. (РОФ-27 пр.)

19. Мінаков А. О.  Статистична радіофізика : підручник для студ. ВНЗ. Ч. 2 : Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. – Харків : Веста, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-08-3053-0.  (РОФ-27 пр.)

20.  Мінаков А. О.  Статистична радіофізика : підручник для студ. ВНЗ Ч.3 : Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль  – Харків : Веста, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-08-3054-7  (РОФ-27 пр.)

21. Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. / за наук. ред. Б. І. Стадника. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 372 с. - ISBN 978-617-607-037-5 (РОФ-50 пр.)

22. Понеділок, Г. В. Курс загальної фізики. Електрика & магнетизм : навч. посіб. [для студентів інж.-техн. та фіз.-техн. спец. ун-тів]. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 516 с. : іл. - ISBN 978-966-553-934-6 (РОФ-50 пр.)

23. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 438 с. –  ISBN 966-694-045-0 : (РОФ-30 пр.)

24. Яцук, В.  Методи підвищення точності вимірювань : підруч. для студентів ВНЗ  - Львів : Бескид Біт, 2008. - 368 с. - ISBN 966-8450-23-Х (РОФ-200 пр.)

ХІМІЯ. КРИСТАЛОГРАФІЯ. МІНЕРАЛОГІЯ

25. Біологічна хімія : підруч. для студ. напрямів 1102 "Фармація" і "Біотехнологія" / Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька та ін. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - 324 с. : іл. - ISBN 978-966-553-837-0 (РОФ-50 пр.)

26. Піх З. Г.  Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підручник для студ. напряму "Хім. технологія та інженерія" ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1. (РОФ-28 пр.)

27.   Яворський В. Т.  Основи теоретичної хімії : підручник для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 348 с.  (РОФ-297 пр.)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ГІГІЄНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

28. Батлук, В. А. Охорона праці : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - 360 с. : іл. - ISBN 966-553-697-0 (РОФ-50 пр.)

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЯДЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. МАШИНОБУДУВАННЯ

29. Основи теорії електронних кіл : підруч. для студентів ВНЗ галузі знань "Електроніка" / за ред. Ю. І. Якименка. - 2-ге вид., доопрац. і доповн. - Київ : НТУУ"КПІ", 2013. - 416 с. : іл. + CD. - ISBN 978-966-622-481-4 (РОФ-50 пр.)

30. Бочков В.М. Розрахунок та конструювання   металорізальних верстатів : підручник для студ. ВНЗ. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 448 с.-  ISBN 966-8450-28-0 (РОФ-50 пр

31. Готра З. Ю.  Технологія електронної техніки : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Електроніка" : у 2 т. Т.1. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 888 с.  (РОФ-138 пр.)

32. Готра, З. Ю.  Технологія електронної техніки : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Електроніка" : у 2 т. Т. 2. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 884 с (РОФ-138 пр.)

33. Дорожовець М. М.  Опрацювання результатів вимірювань : навч. посіб. для студ. ВНЗ баз. напряму 6.0913 "Метрологія та вимірювал. техніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-553-9640-6. (РОФ-200 пр.)

34. Дружинін А. О. Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом "Електроніка", "Мікро- та наноелектрон." – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 328 с (РОФ-197 пр.)

35. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. Є. С. Поліщука. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 618 с. – ISBN 0368-6418. (РОФ-200 пр.)

36. Захарія Й. А.  Методи прикладної електродинаміки : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 352 с. – ISBN 966-8450-04-3. (РОФ-98 пр.)

37. Заячук Д. М.  Нанотехнології і наноструктури : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Мікро- та наноелектроніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-553-773-1. (РОФ-55 пр.

38. Кодра Ю. В.  Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин   : навч. посіб. для студ. напрямів "Приклад. механіка", "Інж. механіка", "Машинобудування" і «Зварювання». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 310 с.– ISBN 978-966-553-803-5. (РОФ-197 пр.)

39. Кодра Ю. В.  Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 468 с. – ISBN 966-553-383-5. (РОФ-49 пр.)

40. Кузьо, І. В.Теоретична механіка. Статика. Кінематика : посіб. для студентів ВНЗ. - Львів : Растр-7, 2010. - 324 с. - ISBN 978-966-2004-38-0 (РОФ-50 пр.)

41.  Кукляк М. І.  Металорізальні інструменти. Проектування : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 556 с.– ISBN 966-553-281-2. (РОФ-29 пр.)

42. Ланець О. С.  Високоефективні міжрезонансні вібраційні  машини з електромагнітним приводом. Теоретичні основи та практика створення : [монографія] – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-553-728-1. (РОФ-30 пр.)

43. Маліновський А. А.  Основи електроенергетики та електропостачання : підруч. для студ. ВНЗ – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2007. – 380 с. – ISBN 978-966-553-636-9. (РОФ-90 пр.)

44. Маліновський А. А.  Спеціальні розрахунки курсових і дипломних проектів з електроенергетичних спеціальностей : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2007. – 236 с. – ISBN 966-553-417-3. (РОФ-220 пр.)

45.  Маліновський, А. А.  Основи електропостачання : навч. посіб. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2005. – 324 с. – ISBN 966-553-498-Х. (РОФ-96 пр.)

46.  Маліновський, А. А. Розрахунок та регулювання параметрів усталених режимів електричних мереж : навч. посіб. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2003. – 284 с. – ISBN 966-553-367-3. (РОФ-94 пр.)

47.  Матвійків М. Д.  Основи виробництва електронних апаратів : підруч. для студ. ВНЗ напряму “Електрон. Апарати”  – Львів : Апріорі, 2008. – 360 с. – ISBN 966-8256-68-9. (РОФ-6 пр.)

48. Математичне моделювання в електроенергетиці : підручник / за ред. М. С. Сегеди. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 608 с. : іл.. - ISBN 978-966-553-938-4 (РОФ-50 пр.)

49. Метрологія та вимірювальна техніка : підручник / за ред. Є. С. Поліщука. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 544 с. - Тит. арк. парал. укр., англ. - ISBN 978-617-607-232-4 (РОФ-50 пр.)

50.  Олійник М. Й.  Основи використання електричної енергії : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології": у 2 ч. Ч.1. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-553-683-3. (РОФ-44 пр.)

51. Олійник М. Й.  Основи використання електричної енергії : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології": у 2 ч. Ч. 2 : Задачі, приклади розв'язування та завдання для контрольної роботи. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 88 с. –  ISBN 978-966-553-684-0. (РОФ-44 пр.)

52.  Повідайло В. О.  Вібраційні процеси та обладнанн : навч. посіб. для студ. спец. 7.0709207 «Робототехн. Системи», 7.0709222 «Облад. Легк. Пром-сті та побут. Обслуг.», 7.0709223 «Машини та технологія пакування». – Львів : Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2004. – 248 с.– ISBN 966-553-421-1 - (РОФ-69 пр.)

53. Практикум з електротехніки : навч. посіб. для студ. електротехн. спец. /за заг. ред. В. І. Коруда.  – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-553-680-2. (РОФ-39 пр.)

54. Сумик, М. М. Теорія сигналів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Л. : Бескид Біт, 2008. - 232 с. - ISBN 966-8450-29-9 (РОФ-200 пр.)

55. Ткачук В. І.  Автоматизоване проектування колекторних двигунів постійного струму : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом "Електромеханіка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 348 с.  – ISBN 966-553-490-4. (РОФ-99 пр.)

56. Ткачук, В. І.  Електромеханотроніка : підруч. для студ. електромех. профілю ВНЗ.– Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 440 с. (РОФ-97 пр.)

57. Трансмісія автомобіля : метод. вказівки до курс. та диплом. проектув. з дисципліни "Автомобілі ч. 2", "Конструювання та розрахунок автомобіля" із спец. 7.09.0211 і 8.09.0211 "Коліс. та гусен. транспорт. засоби" / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: В. М. Хрунь, О. В. Дубянський]. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - 96 с. (РОФ-50 пр.)

58.  Фізичні основи електронної техніки : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. З. Ю. Готри. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 880 с. – ISBN 966-8450-19-1. (РОФ-47 пр.)

59. Черник М. А.  Електричні машини. Збірник задач : навч. посіб. для студ. напрямів 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" і 6.050702  "Електромеханіка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-553-694-9. (РОФ-54 пр.)

ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ РЕЧОВИН

60.  Гетьманчук Ю. П.  Хімія та технологія полімерів : підруч. для студ. ВНЗ. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 496 с.  (РОФ-27 пр.)

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

61. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом : підруч. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом "Інформ. безпека". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 288 с (РОФ-100 пр.)

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ

62.  Братичак М. М.  Основи промислової нафтохімії : підруч. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 602 с. – ISBN 978-966-553-654-3. (РОФ-98 пр.)

63.  Братичак М. М.  Хімія та технологія переробки вугілля : підруч. для студ. ВНЗ. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 272 с. – ISBN 966-8450-14-0.  (РОФ-98 пр.)

64.  Гуменецький В. В.  Процеси та обладнання нафтопереробних заводів : навч. посіб. для студ. спец. "Хім. технологія палив та вуглец. матеріалів". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. – 440 с. (РОФ-28 пр.)

65. Дурягіна З. А.  Сплави з особливими властивостями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 236 с. – ISBN 978-966-553-646-8. (РОФ-95 пр)

66. Дяківський С. І.  Термічне оброблення і напруження у склі: підруч. для студ. ВНЗ / за ред. Й. М. Ящишина. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. – 196 с. – ISBN 966-553-287-1. (РОФ-70 пр.)

67. Екстракція рослинної сировини : навч. посіб. для студ. напряму "Фармація" ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-553-768-7. (РОФ-197 пр.)

68. Мельник С. Р.  Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу : навч. посіб. для студ. спец. " Хім. технол. орган. речовин" ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 448 с. + CD. – ISBN 966-553-489-0. (РОФ-50 пр.)

69. Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва : навч. посіб. для студ. вищ. техн. та аграр. навч. закл. Ч.1. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 336 с. – ISBN 966-553-406-8. (РОФ-99 пр.)

70. Семенишин Є. М.  Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямами "Хім. технологія та інженерія" та "Інженер. механіка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 420 с. – ISBN 966-553-444-0. (РОФ-27 пр.)

71. Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 2. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 368 с.  – ISBN 966-8450-13-2. (РОФ-197 пр.)

72. Тхір І. Г.  Фізико-хімія полімерів : навч. посіб. для студ. рівня бакалавр та рівня спеціаліст за спец. "Хім. технологія високомолекуляр. сполук" та "Технологія переробки полімерів". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 240 с. – ISBN 966-553-448-3. (РОФ-98 пр.)

73. Яворський, В. Т. Технологія сірки і сульфатної кислоти : підруч. для студентів ВНЗ  - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 404 с. : іл. - ISBN 978-966-553-907-0 (РОФ-80 пр.)

74. Ящишин Й. М.  Технологія скла : підруч. для студ. ВНЗ : у 3 ч.  Ч. 2 : Основи технології скляної маси. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 250 с.  (РОФ-997 пр.)

75.  Ящишин Й. М.  Технологія скла : підруч. для студ. ВНЗ : у 3 ч. Ч.1 : Фізика і хімія скла. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 204 с (РОФ-1497 пр.)

ТОЧНА МЕХАНІКА ТА АВТОМАТИКА

76.  Maple 7. Основи практичного застосування. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 174 с (РОФ-45 пр.)

77. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. (РОФ-50 пр.)

78. Березюк Б. М.  Системи і мережі передавання даних : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 200 с.  – ISBN 966-553-484-Х. (РОФ-48 пр.)

79. Глобальні інформаційні системи та технології : моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних: монографія. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 348 с. – ISBN 966-553-578-1. (РОФ-28 пр.)

80. Лукащук Л. О.  Оптимальний розподіл швидкодії між пристроями обчислювальної системи : навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. 7.080401 та 6.080401 "Інформ. упр. системи". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 92 с . – ISBN 966-553-487-4.(РОФ-98 пр.)

81. Малачівський П. С.  Програмування в середовищі Visual Basic : навч. посіб. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 260 с. – ISBN 966-8450-06-Х. (РОФ-50 пр.)

82. Марунчак Д. Є.  Надійність розгалужених систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. 7.0804 та 8.0804.01 "Інформ. управляючі системи і технології". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 124 с.  – ISBN 978-966-553-666-6. (РОФ-50 пр.)

83. Наконечний, А. Й. Цифрова обробка сигналів : навч. посіб. для студентів та викл. ВНЗ. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 368 с. : іл. - ISBN 978-617-607-011-5 (РОФ-50 пр.)

84. Пелещишин А. М.  Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL : навч. посіб. для магістрів спец. 8.080.404.01 "Інтелектуал. комп'ют. мережі та адміністрування інформац. ресурсів". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 164 с. –  (РОФ-44 пр.)

85. Різник О. Я.  Логічне програмування : навч. посіб. для студ. баз. напрямів "Комп'ют. науки" та "Вид.-поліграф. справа". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 330 с. – ISBN 978-966-553-736-6. (РОФ-56 пр.)

86. Совин, Я. Р. Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації : навч. посіб. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 305, [3] с. : іл. - ISBN 978-617-607-047-4 (РОФ-30 пр.)

87.  Тимощук П. В.  Основи теорії проектування нейронних мереж : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-553-627-7. (РОФ-86 пр.)

БУДІВНИЦТВО

88. Бліхарський З. Я.  Реконструкція та підсилення будівель і споруд : навч. посіб. для студ. напряму "Будівництво". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 108 с.  (РОФ-50 пр.)

89. Вентилювання приміщень : навч. посіб. для студ. напряму "Будівництво" ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007.(РОФ-53 пр.)

90. Солодкий С. Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах : [монографія]. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - 144 с. 24,20. (РОФ-30 пр.)

91. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель : навч. посіб. для студ. буд. спец. ВНЗ / за ред. А. І. Гаврилюка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 540 с. (РОФ-50 пр.)

92. Щеглюк М. Р. Пристрої автоматики для автоматизації будівництва : [навч. посіб. для спец. "Вир-во буд. виробів і конструкцій"]. - К. : Вид-во НМК ВО, 1991. - 196 с.  0,40.(РОФ-37 пр.)

93. Щеглюк М. Р. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 490 с. (РОФ-50 пр.)

ПРИНЦИПИ І ПРАКТИКА ПЛАНУВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ.ПЛАНУВАННЯ У МІСЬКІЙ ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТЯХ

94. Дида І. А.  Екологічні основи традиційної української архітектури : монографія. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 332 с.  (РОФ-16 пр.)

АРХІТЕКТУРА

95. Казаков Г. В.  Архітектура енергоощадних сонячних будинків : навч. посіб. для студ. спец. "Архітектура. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-553-779-3. (РОФ-46 пр.)

96.  Гнідець Р. Б.  Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посіб. для студ. напряму 1201 "Архітектура. – Львів : Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 140 с. – ISBN 978-966-553-592-8. (РОФ-27 пр.)

97. Однородинний житловий будинок : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Архітектура" ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-553-621-5. (РОФ-26 пр.)

98. Черкес, Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ - початок ХХІ століть : навч. посіб. [для студентів баз. напряму 8.120101 "Архітектура будівель і споруд", 8.120102 "Містобудування", 8.120103 "Дизайн архітектур. середовища"]. - 2-ге вид. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 380, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-607-616-2 (РОФ-50 пр.)

ПЛАСТИЧНІ МИСТЕЦТВА

99. Василенко Ф.  Образотворчі методи відображення архітектурно-мистецької спадщини та пейзажних мотивів : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Львів : Вид-во Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2005. – 128 с. – ISBN 966-553-456-4. (РОФ-97 пр.)

МАЛЮВАННЯ ТА КРЕСЛЕННЯ. ДИЗАЙН.ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

100. Основи графічно-комп'ютерного оформлення підприємницьких проектів : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. дистанц. форми навчання. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 172 с.  –– ISBN 978-966-553-708-3. (РОФ-26 пр.)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

1. Байдебура П. А. Вогонь землі : роман, оповідання. – Київ : Дніпро, 1979. – 494 с. (РОФ-1)

2. Баш Я. В. Надія. На крутій дорозі : романи. – Київ : Молодь, 1972. – 500 с. (РОФ-1)

3.  Бегма А. В., Кизя Л. Є. Шляхи нескорених : оповіді. – Київ : Політвидав, 1977. – 480 с. (РОФ-1)

4. Бейлін П. .Ю. Найдорожче. Рік щастя. Живи солдате! : повісті. – Київ : Дніпро, 1973. – 549 с. (РОФ-1)

5. Бейлін П. Ю. Рік щастя. Живи солдате! Завжди в дороз і: повісті,  нариси. – Київ : Дніпро, 1978. – 406 с. (РОФ-1)

6. Бойко Б. М. Липовий цвіт сорок першого : роман. – Київ : Рад. письменник, 1974. – 229 с. (РОФ-1)

7. Бойченко. А. М. Молодость : повесть. –  Киев : Рад. школа, 1982. – 318 с. (РОФ-1)

8. Большак В. Г. Не журіться, професоре : роман. –  Київ : Рад. письменник, 1978. – 336 с. (РОФ-1)

9. Большак В. Г.. Образа. Геліос – бог сонця : роман, повість – Київ : Рад. письменник, 1980. – 508 с. (РОФ-1)

10. Бразов Л. П.. Такий довгий шлях : повісті. – Київ : Рад.  письменник, 1984. – 413 с. (РОФ-1)

11. Бурлин В. Ф. Весна света : повесть о Михаиле Пришвине. – Киев : Рад. письменник, 1984. – 213 с. (РОФ-1)

12. Бузницький О. Г. Миронівський мередіан : документальна  повість  – Київ : Рад. письменник, 1973. – 339 с. (РОФ-1)

13. Вакуленко В. Д. Відгукнись моє серце : роман. – Київ : Рад. письменник, 1977. – 351 с. (РОФ-1)

14. Васильченко С. В. Твори : в 3 т. Т. 1 : 1903 - 1916.  – Київ : Дніпро, 1974. - 405 с.(РОФ-1)

15. Васильченко С. В. Твори : в 3 т. Т. 2 : 1909 - 1932.  – Київ : Дніпро, 1974. - 414 с.(РОФ-1)

16. Васильченко С. В. Твори : в 3 т. Т. 3 : 1901 - 1930.  – Київ : Дніпро, 1974. - 419 с.(РОФ-1)

17. Вільний В. М. Висока проба : роман. - Київ : Рад. письменник, 1978. - 263 с. (РОФ-1)

18. Гайдай І. І. Сині ранки : роман. – Київ : Рад. письменник, 1979. - 237 с.  (РОФ-1) 

19. Герасимчук Д. К. Літак зі Львова : повісті га оповідання. – Київ : Рад. письменник, 1984. - 311 с. (РОФ-1)

20. Гнидюк М. Я. Гора з горою не сходиться : повість.  – Львів : Каменяр, 1977. – 158 с. (РОФ-1)

21. Голованивский С. Е. Тополь на том берегу : роман в 2 кн. – Москва : Сов. писатель, 1980. – 623 с. (РОФ-1)

22. Головко  А. В. Артем Гармаш : роман в 3 кн. – Київ : Рад. письменник, 1971. – 768 с. (РОФ-1)

23. Головченко И. Х. Золотые ворота. Черное солнце : романы. – Москва : Сов. писатель, 1985. – 688 с. (РОФ-1)

24. Головченко І. Х. Голубий берег : роман.  – Київ : Рад. письменник, 1978. – 520 с. (РОФ-1)

25. Гомін Л. Голгофа. Люди : романи . – Київ : Дніпро, 1975. – 549 с.  (РОФ-1)

26. Гордиенко К. А. Буймир : роман. – Москва : Сов. писатель, 1970. – 303 с. (РОФ-1)

27. Гордиенко К. А. Буймир : роман-трилогия. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 751 с. (РОФ-1)

28.  Григурко  І. С. Далекі села : роман. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 287 с. (РОФ-1)

29. Гуріненко П. В. Життя одне : роман. – Київ : Дніпро, 1977. – 334 с. – (РОФ-1)

30. Гуцало Є. П. Весна високосного року : повісті, оповідання. – Київ : Молодь, 1973. – 274 с. (РОФ-1)

31. Дереч Д. Г. Професор Жупанський : роман, оповідання. – Київ : Дніпро, 1984. – 423 с. (РОФ-1)

32. Дмитерко Л. Д. Останні кілометри : роман. – Київ : Дніпро, 1972. – 190 с. (РОФІ-1)

33. Доломан Є. М. На безіменній висоті. Випробування вірності : трилогія, роман. – Київ : Дніпро, 1979. - 591 с. (РОФ-1)

34. Дрозд В. Г. Земля под копытами : повести. – Москва : Мол. гвардия, 1983. – 398 с. (РОФ-1)

35. Єніна В. М. Минуле не минає. Істини розриваються поволі : романи. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с. (РОФ-1)

36.  Журахович С. М. Гора над морем : оповідання, повість, зустрічі, спогади. – Київ : Рад. письменник, 1975. -287 с. (РОФ-1)

37.  Журахович С. М. Избранное : повести, рассказы, очерки. – Ленінград : Худож. лит., 1980. - 496 с. (РОФ-1)

38. Загребельний П. А. З погляду вічності : три романи про Д. Череду. – Київ : Дніпро, 1976. – 668 с. (РОФ-1)

39. Загребельний П. А. Левине серце : роман. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 328 с. (РОФ-1)

40. Залата Л. Д. Далеко в Арденнах. Пламя в степи : роман, повесть  – Москва : Сов. писатель, 1984. – 448 с. (РОФ-1)

41. Земляк В. С. Лебединая стая : роман. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 288 с. (РОФ-1)

42. Збанацький Ю. О. Твори : в 2 т. Т. 1 : Малиновий дзвін. Єдина.  – Київ  : Дніпро, 1974 .– 671 с.- (РОФ-1)

43.  Збанацький Ю. О. Твори : в 2 т. Т. 2 : Хвилі. Поліські билиці. Оповідання. – Київ  : Дніпро, 1974  – 704 с. (РОФ-1)

44. Авраменко О. І. Солодка чарка гіркоти : повісті, новели. – Київ : Дніпро, 1979. – 375 с. (РОФ-1)

45. Бажан М. П. Доробок : вибрані поезії. – Київ : Дніпро, 1979. – 375 с.   (РОФ-1)