Створення Ради університету з молодіжної політики

З цього часу минуло: 
15 років 3 тижні

 

На Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» було прийнято рішення про створення Ради університету з молодіжної політики.