Система управління якістю

Система управління якістю в Науково-технічній бібліотеці

Розвиток системи управління якістю (СУЯ) Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (НТБ) в даний час здійснюється  згідно з вимогами сучасних міжнародних стандартів ISO серії 9000 за напрямками:

1. Підвищення ролі і цінності СУЯ в бібліотеці (в рамках стратегії розвитку  НТБ).

2. Підвищення ефективності системи управління якістю на основі сучасних інструментів менеджменту (управління цілями, дослідження ефективності та результативності діяльності НТБ, процесний підхід і т.д.).

 

Місія бібліотеки

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» (НТБ) історично бачить своє покликання в сприянні місії Львівської політехніки і задоволенні інформаційних потреб університетської спільноти.

НТБ бачить свою місію у сприянні підвищення якості освіти і науки в Університеті за допомогою надання інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг дослідникам, викладачам, студентам університету та його партнерам.

Як невід'ємна частина інформаційного середовища Університету, його ресурсний, комунікативний і соціально-культурний центр, НТБ вносить свій внесок в інтеграцію наукового та культурного потенціалу Львівської політехніки в український і світовий інформаційний простір.

Основні завдання:

 • Формувати бібліотечно-інформаційні ресурси, розширюючи взаємодію з факультетами та науково-дослідними підрозділами університету. Забезпечувати розвиток НТБ − ресурсного центру, гарантувати дослідникам, викладачам і студентам отримання необхідної їм інформації.
 • Створювати і пропонувати сучасні інформаційні продукти і послуги, що підтримують дослідницьку та викладацьку діяльність на кожному етапі, забезпечувати доступність усіх ресурсів НТБ, у тому числі публікацій Львівської політехніки в світовому інформаційному просторі.
 • Сприяти розвитку інформаційної культури та розвивати дослідницьку компетентність студентів, аспірантів, викладачів.
 • Бути відкритою інноваціям. Забезпечувати провідні позиції у забезпеченні бібліотечного обслуговування і нових технологій, транслювати передовий досвід в професійну спільноту університетських бібліотек України.
 • Забезпечувати збереження унікальних книжкових колекцій НТБ для майбутніх поколінь та їх доступність у світовому інформаційному просторі.
 • Формувати комфортне середовище для самостійної дослідницької і освітньої діяльності, інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а також для професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки.

 

Політика управління якістю Науково-технічної бібліотеки

Політика управління якістю Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (НТБ) реалізується через надання інноваційних популярних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг дослідникам, викладачам, студентам університету та його партнерам на основі зворотного зв'язку з ними. Постійне поліпшення якості є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності бібліотеки як ресурсного, комунікативного та соціально-культурного центру університету. Досягнення високих показників якості спирається на потенціал персоналу, його залученість у досягненні поставлених цілей, системності в процесах сталого розвитку бібліотеки.

Політика визначає наступні пріоритети:

 • Формувати бібліотечно-інформаційні ресурси, розширювати взаємодію з інститутами та іншими підрозділами Університету.
 • Забезпечувати розвиток бібліотеки як ресурсного центру, гарантуючи дослідникам, викладачам і студентам отримання необхідної їм інформації.
 • Створювати і пропонувати сучасні інформаційні продукти і послуги, які підтримують дослідницьку та викладацьку діяльність на кожному етапі.
 • Забезпечувати доступність всіх ресурсів НТБ, у тому числі публікацій Львівської політехніки в світовому інформаційному просторі.
 • Сприяти розвитку інформаційної культури та вдосконалювати дослідницьку компетенцію студентів, аспірантів, викладачів.
 • Бути відкритою для інновацій, забезпечувати провідні позиції у напрямку бібліотечного обслуговування і технологій.
 • Забезпечувати збереження унікальних книжкових колекцій НТБ для майбутніх поколінь і їх доступність в світовому інформаційному просторі.
 • Формувати комфортне середовище для самостійної дослідницької освітньої діяльності, інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а також для професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки.

 

Цілі управління якістю Науково-технічної бібліотеки

 

Спираючись на цілі управління якістю Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (НТБ) і ґрунтуючись на стратегію розвитку НТБ ставить перед собою наступні цілі:

I. Інтеграція в освітню та дослідницьку діяльність Університету:

1. Провести моніторинг каналів інформаційного забезпечення та якісно їх оновити, з пріоритетом на документи в цифровій формі.

3. Створити сучасну систему взаємодії з інститутами, кафедрами, лабораторіями та іншими підрозділами Університету для підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів.Розширювати портфель сучасних інформаційних послуг.

II. Забезпечення лідерства в галузі бібліотечно-інформаційних технологій серед університетських бібліотек України, а також гідне місце серед провідних бібліотек світових університетів:

1. Здійснити перехід на новий технологічний рівень надання послуг студентам і дослідникам Університету. Надавати доступні, якісні та затребувані цифрові послуги.

2. Зміцнити взаємодію з бібліотеками, організаціями, установами освіти і культури.

IIІ Позиціювання НТБ в світовому інформаційному просторі як центру збереження та вивчення книжкової культурної спадщини:

1. Забезпечити збереження і загальний доступ до книжкової культурної спадщини, що знаходиться в НТБ, шляхом перетворення документів у цифровий формат.

2. Здійснювати вивчення і популяризацію документів книжкової культурної спадщини.

3. Організувати музейно-експозиційне (у т.ч. віртуальні ресурси) середовище у НТБ, як частину культурно-просвітницької інфраструктури Львівської  політехніки.

IV. Розвиток фізичного простору в бібліотеці:

1. Здійснити реновацію бібліотеки на вул. Професорській (корпус 27) та реконструкцію приміщень Студентської бібліотеки на пл. Митрополита Андрея (корпус 28).

2. Використовувати приміщення історичної бібліотеки у головному корпусі Університету (ауд. 214) з метою популяризації культурної спадщини Львівської Політехніки.

3. Реалізувати низку заходів щодо підвищення доступності, відкритості та комфортності бібліотечного простору, в тому числі шляхом створення майданчиків для проведення освітньо-просвітницьких акцій, дискусій і обговорень.

V. Управління:

1. Розвивати систему управління змінами в НТБ.

2. Здійснювати моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання (внутрішній аудит, систематичний аналіз статистичних показників роботи НТБ).

3. Кадрове забезпечення (лідерство, задіяність персоналу, керування взаємовідносинами).