Вчені Львівської політехніки – редактори "Dźwignia" та "Czasopismo Techniczne"