Видавнича діяльність

161865.gif

Упорядник О. В. Шишка; Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 440 с.

Висвітлено історію заснування і розвитку Львівської політехніки в ранній період 1816–1918 рр. Книга містить авторські дослідження, архівні документи, фотографії, зокрема й з інтернет-джерел, відображає історичний шлях університету. Для усіх, хто цікавиться історією та діяльністю Національного університету «Львівська політехніка».

154522.gif

Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі: Р.О. Голощук, М.Б. Сокіл навч. посіб. для студентів ВНЗ/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2016 .-136 с.-(іл.) .-Серія "Інформація. Комунікація. Документація";вип. 8 .-978-617-883-8.

Особливістю посібника є докладний методичний розгляд та аналіз електронних послуг у контексті їх використання та застосування у різних напрямах людської діяльності з метою побудови організаційних та інформаційних систем, методів системного структурного аналізу та об’єктно-орієнтованого аналізу моделювання процесів та інформаційних потоків зазначених типів систем. Основну увагу присвячено розгляду питань застосування електронних інформаційних послуг, зокрема й у бібліотечній справі та дистанційному навчанні.

33_0.jpg

Львівська політехніка в публікаціях (1844–2013) : бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: І. О. Бєлоус, Г. К. Белявська, М. В. Загачевська, Н. В. Козел] ; за ред. О. В. Шишки, І. О. Бєлоус. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 692 с.

Бібліографічний покажчик відображає відомості про публікації з історії Львівської політехніки за 170 років та відомості про співробітників. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

3_6.jpg

Бєлоус І. О. Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939) : бібліографічний покажчик / Ірина Олександрівна Бєлоус ; Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редакційна рада: О. В. Шишка (голова), І. О. Бєлоус, Н. Е. Кунанець, Р. С. Самотий, І. О. Войтович]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 100 с.

У виданні відображено життєвий та творчий шлях видатних математиків Львівської політехніки (1844–1939) та їхній науковий доробок. Для наукових працівників, студентів, істориків науки.

1_5.jpg

Бєлоус І.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" : [монографія] / І.О. Бєлоус, О.В.          Шишка, Д.О. Тарасов ; Національний університет "Львівська політехніка" ; за ред. А. Г. Загороднього. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 196 с.

Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844-2008 рр. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

5_4.jpg

«Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 роки»

Для ефективного представлення навчально-методичного комплексу видань і наукового доробку працівників університету книгозбірня видала у 2006 бібліографічний покажчик «Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 рр.». Він містить перелік праць, підготованих науково-педагогічними працівниками університету за 15 років незалежності України. Включено бібліографічні описи монографій, довідників, словників, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій.

   


Бібліографічні покажчики

Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки має певний досвід у створенні бібліографічних покажчиків. У 1976 році започатковано серію бібліографічних покажчиків «Бібліографія наукових напрямів Львівської політехніки», яка виходила до 1996 року. З 1999 року бібліотека започаткувала випуск зведених покажчиків-щорічників, уніфікованих назвою «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка». З 2012 року назву змінено на «Праці Національного університету «Львівська політехніка». Кожен випуск містить перелік публікацій викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком упродовж року в різноманітних виданнях з широкою географією видавництв. Останній покажчик був сформований за 2015 рік. Вся інформація про публікації працівників Львівської політехніки знаходиться у електронному каталозі. 


Біобібліографічні покажчики

Перший персональний бібліографічний покажчик підготовлений бібліотекою Національного університету "Львівська політехніка" у 1986 році. Серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», яка сформувалась у 1996 році, відображає весь комплекс наукових робіт видатних вчених, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ці видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Це матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл університету. Така серія є джерелом інформації для спеціалістів у відповідних галузях науки та виробництва. На сьогоднішній день вийшло 56 випусків серії «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», триває робота над 57 випуском.