Зрозуміла наукометрія: хто має бути першим у списку співавторів?

Якщо Ви плануєте організувати наукову колаборацію (http://library.lp.edu.ua/uk/zrozumila-naukometriya-pysaty-solo-chy-v-kolaboraciyi?fbclid=IwAR1l7YED0M8-fmOY3A-cTi2TsCd2-fPXwagrCMlUy6ABqpsWCeL1XdIHEpw), то неминуче зіштовхнетесь із  необхідністю визначення порядку співавторів.

Чому це важливо і чи є якісь загальноприйняті норми при формуванні порядку співавторів наукової публікації?

Порядок представлення співавторів наукової публікації не є довільним, адже він є відображенням ролі кожного із вказаних науковців у реалізації дослідження. На жаль, не існує універсальної політики, яка б визначала авторський порядок. Проте, є дві найпоширеніші моделі, які можуть регламентувати порядок співавторів публікації (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010799/):

  • алфавітна модель, коли незалежно від ролі у проведеному дослідженні перелік співавторів подають у алфавітному порядку. Зазвичай, дана модель використовується для міждисциплінарних колаборацій, коли складно виділити реальну частку авторського внеску;
  • рольова модель, коли порядок представлення співавторів визначається їхнім внеском в реалізацію дослідження незалежно від професійного звання. Дана модель передбачає використання таких термінів, як перший автор (first author), відповідальний автор (corresponding author) та другі автори (second authors).

Хто ж ці автори?

Різні типи авторства, засновані на авторському внеску, ролях чи обов'язках (https://jim.bmj.com/content/55/4/174):

Перший автор – це науковець, який здійснив найбільший внесок у реалізацію дослідження.

Відповідальний автор – це науковець, який здійснював комунікацію із редакційною колегією журналу та у переліку авторів зазвичай є останнім. Відповідальний автор за величиною авторського внеску є наступним після першого.

Другі автори подаються всередині переліку за величиною авторського внеску.

Якщо у переліку останній автор не є відповідальним, то це може свідчити, що він є керівником наукової групи.

Що дає дотримання правил формування авторського порядку?

  • коректне формування авторського порядку сприяє гармонізації етичних практик співавторства та уникненню маніпулювань  порядком авторства (автори-привиди, подарункове співавторство та ін.);
  • авторський порядок дозволяє визначити вагові коефіцієнти авторського внеску при рейтингуванні науковців.

Якісних Вам публікацій незалежно від позиції у списку співавторів!