Jump to Navigation

Видавнича діяльність

Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"

Бєлоус І.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" : [монографія] / І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов ; Національний університет "Львівська політехніка" ; за ред. А. Г. Загороднього. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 196 с.

Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844-2008 рр. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

Детальніше на сторінці http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7837

 

Бібліографічні покажчики

Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки має певний досвід у створенні бібліографічних покажчиків. У 1976 році започатковано серію бібліографічних покажчиків «Бібліографія наукових напрямів Львівської політехніки», яка виходила до 1996 року.

У наш час зростає інтерес до розробки біобібліографії діячів України. З 1996 року сформувалася серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки».

З 1999 року науково-технічна бібліотека започаткувала випуск зведених покажчиків-щорічників, уніфікованих назвою «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка». З 2012 року назву змінено на «Праці Національного університету «Львівська політехніка». Кожен випуск містить перелік публікацій викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком упродовж року в різноманітних виданнях з широкою географією видавництв. Для максимального охоплення інформації, відомості, що з тих чи інших причин не увійшли у щорічник, формують додатком до наступного випуску.

Видання має довідково-інформаційне призначення, адресоване широкому колу наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також працівникам бібліотек та інформаційних служб.

Відділом наукової бібліографії укладено 16 зведених бібліографічних щорічників. Триває робота над сімнадцятим випуском.

Переглянути покажчики можна за адресою : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2325

 

Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844–1939)

Бєлоус І. О. Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939) : бібліографічний покажчик / Ірина Олександрівна Бєлоус ; Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редакційна рада: О. В. Шишка (голова), І. О. Бєлоус, Н. Е. Кунанець, Р. С. Самотий, І. О. Войтович]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 100 с.

У виданні відображено життєвий та творчий шлях видатних математиків Львівської політехніки (1844–1939) та їхній науковий доробок. Для наукових працівників, студентів, істориків науки.

Ознайомитись із повнотекстовою версією видання можна за адресою http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14002

 

Львівська політехніка в публікаціях (1844–2013)

Львівська політехніка в публікаціях (1844–2013) : бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: І. О. Бєлоус, Г. К. Белявська, М. В. Загачевська, Н. В. Козел] ; за ред. О. В. Шишки, І. О. Бєлоус. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 692 с.

Бібліографічний покажчик відображає відомості про публікації з історії Львівської політехніки за 170 років та відомості про співробітників.

Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

Покажчик розміщено за адресою : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24739

 

 

«Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 роки»

Для ефективного представлення навчально-методичного комплексу видань і наукового доробку працівників університету книгозбірня видала у 2006 бібліографічний покажчик «Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 рр.». Він містить перелік праць, підготованих науково-педагогічними працівниками університету за 15 років незалежності України. Включено бібліографічні описи монографій, довідників, словників, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій.

 

 

 

 

 

«Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 2006–2013 роки»

Це видання є продовженням бібліографічного покажчика «Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 рр.». Покажчик має довідково-інформаційне призначення.

 

 

Біобібліографічні покажчики

Перший персональний бібліографічний покажчик підготовлений бібліотекою Національного університету "Львівська політехніка" у 1986 році. Серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», яка сформувалась у 1996 році, відображає весь комплекс наукових робіт видатних вчених, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ці видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Це матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл університету. Така серія є джерелом інформації для спеціалістів у відповідних галузях науки та виробництва. На сьогоднішній день вийшло 56 випусків серії «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», триває робота над 57 випуском.

Список біобібліографічних покажчиків підготовлених НТБ Львівської політехніки You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.